Elektronisk prismerking

Ved å velge Lindbak og løsningen Breece får butikken en skalerbar In-store Communication løsning bestående av ulike komponenter som helelektroniske grafiske etiketter, integrert storskjermsløsning med en sentralisert administrasjonsløsning.

Løsningen for elektroniske hylleetiketter (ESL) er skalerbar og installasjonsvennlig som gir store kostnadsbesparelser, forenkler de butikkansattes hverdag og sikrer korrekt informasjon om varene i butikk. Dette frigjør kapasitet som kan benyttes til betjening av butikkens kunder.

Det legges stor vekt på brukervennlighet, noe som er med på å gjøre løsningen effektiv og rask å bruke. Løsningens skalerbarhet og monteringsvennlighet gjør det enkelt å komme i gang med systemet i en butikk. Løsningen er også til rettelagt for Beacons som muliggjør kommunikasjon i butikken med kundens mobiltelefon.

 

  • Elektroniske prisetiketter (ESL)
  • Kostnadseffektiv installasjonElektronisk prismerking
  • Brukervennlig løsning med kobling av etiketter via håndterminal
  • Distribusjon av endringer og design via sentral administrasjon
  • Storskjermsløsninger integrert i løsningen
  • God lesbarhet med flere fargevalg på etikettene
  • Bruk av bistabil teknologi sikrer maksimal batterilevetid
  • Tilrettelagt for Beacons