Logistikkoptimalisering

Logistikkfunksjoner som bidrar til optimalisering av kjedens logistikkprosesser og lønnsomhet. Riktig antall på lager sikrer minst mulig kapitalbinding med rett antall varer tilgjengelig for kunde i butikk. For å få kontroll på varelageret kreves gode rutiner og rett verktøy som gir deg den nødvendige oversikten.

Våre løsninger sikrer at du bruker minst mulig tid på kontroller, og mer tid ute i butikk sammen med kunden.

 

Butikkdata

  • Automatisk eller manuell varebestilling
  • Elektronisk varemottak
  • Lagerstatus i kassepunktet på tvers av kjede
  • Internoverføringer mellom butikker
  • Varetelling
  • Sikrer minst mulig kapitalbinding med rett antall varer i butikk til enhver tid