Ny kassasystemlov fra 2017

Fra og med 1. januar 2017 trer den nye kassasystemloven med tilhørende forskrifter i kraft. For Lindbak Retail Systems betyr det at våre løsninger må tilfredsstille de nye kravene fra og med 1. januar 2017, mens de bokføringspliktige må ha tatt i bruk godkjent løsning innen 1.1.2019. Det betyr i praksis at nye kunder av Lindbak etter 1.1.2017 må implementere godkjent versjon, mens eksisterende kunder har frist til 1.1.2019 med å oppgradere til godkjent versjon.

Kunder av Lindbak Retail Systems trenger ikke gjøre noe aktivt for å imøtekomme de nye kravene. Vi vil sørge for at alle våre kunder er oppgradert til godkjent versjon i god tid før 1. januar 2019.

I korte trekk går loven ut på følgende:

  • Kasser som mottar kontant betaling skal ha integrert kassaskuff
  • Det skal ikke være mulig å gjennomføre salg med åpen kassaskuff
  • Det skal kun være mulig å skrive ut én kopi av hver bong fra kassen
  • Det skal alltid skrives ut papirkvittering eller sendes kvittering elektronisk til kunde
  • Det skal kunne registreres vekselkasse
  • Det er spesifikke krav til innholdet på X- og Z rapportene
  • Det er spesifikke krav i forhold til utforming av kvitterinsutskriftene
  • Elektronisk journal skal være sikret mot endring og sletting

 

Lindbak er pliktig til å registrere en produkterklæring til skattekontoret hvor vi garanterer at våre systemer tilfredsstiller de nye lovkravene. Vi er godt i gang med å gjøre nødvendige tilpasninger i våre systemer, så vi kommer til å registrere produkterklæring for våre løsninger innen loven trer i kraft.

Loven med tilhørende forskrifter finner du her:

 

http://www.skatteetaten.no/kassasystem