Om Lindbak Retail Systems

Lindbak Retail Systems leverer forretningskritiske IT-løsninger for ambisiøse detaljhandelskjeder med hovedkontor i Norge og Sverige innenfor dagligvare, faghandel og servicehandel. Innovative løsninger fra Lindbak Retail Systems skal bidra til verdiskapning og økt konkurransekraft for våre kunder, forenkle våre kunders hverdag og øke våre kunders mulighet til å fokusere på egen kjernevirksomhet. Vi er stolte over at flere markedsledende og ambisiøse detaljhandelskjeder med butikker i Norden og Nord-Europa benytter våre forretningskritiske løsninger daglig og betjenes av våre kompetente ansatte fra flere kontorer i både Norge og Sverige.

Vi har hatt solid kundetilvekst de senere år i tråd med vår visjon:

«Vi skal være den foretrukne samarbeidspartneren for ambisiøse detaljhandelskjeder»

Lindbak Retail Systems AS er et heleid datterselskap i LindbakGruppen. Ytterligere informasjon om selskapet eller henvendelser fra pressen kan rettes til administrerende direktør.