Prosjekt og rådgivning

Lindbak tilbyr rådgivning til våre kunder innen egen løsningsportefølje for å sikre optimal bruk med fokus på gevinstrealisering. Vi tilbyr også prosjektledelse til gjennomføring av prosjekter som for eksempel innføring og implementering av ny butikkdataløsning, integrasjoner mot 3. parts leverandører, innføring av nye rutinger, implementering av nye moduler med mer.

Vi har god erfaring ved innføring av butikkdata løsninger basert på vår standardiserte metodikk for prosjektgjennomføring.

Lindbak_februar2015_59