Andre rom

Med de riktige løsningene kan ulike rom få flere funksjoner. Lyd og bildeutstyr kan gjøre kantinen din om til et stort møterom, og en infoskjerm på kontorveggen kan rakst gi deg tilgang til en ekstra møtearena.

Vi leverer løsninger til

 • Kontor
 • Kantine
 • Butikker og butikkvinduer
 • Hotell og konferanserom
 • Resepsjoner
 • Kjøpesentre
 • Idrettshaller og –anlegg
 • Rettssaler
 • Kirker
 • Overvåkningsrom
 • Sykehus og pasientrom