Multifunksjonsmaskiner

En fungerende og effektiv dokumentflyt er en forutsetning for at kontoret skal fungere optimalt.

Lindbak har levert effektive løsninger for dokumenthåndtering til privat næring og offentlig virksomhet siden selskapet ble grunnlagt i 1958.

Dokumenthåndtering er mer enn å skrive ut papirer på en skriver/kopimaskin, selv om det er dette de fleste forbinder med slike løsninger.

Et dokument og begrepet dokumentflyt  inneholder så mangt:  Kopiering, utskrift, nettverksløsninger, adgang- og kostnadskontroll, skanning, elektronisk arkiv , mobil-print og mobil-skann, forhåndsbetaling for utskrifter, egne løsninger for skoler og bibliotek – for å nevne noen områder.

Dokumentstyring handler om å få orden, sikre spredning av informasjon og riktig tilgang til dokumenter i din virksomhet. Men, kanskje viktigst, å være kostnadseffektive i forvaltningen av dokumenter, samtidig som man tar hensyn til miljøet og ikke minst til de som bruker systemene.