Administrasjon og dokumentstyring

Øk bedriftens produktivitet ved å forenkle administrasjonen av skrivere, kopi- og multifunksjonsmaskiner. Effektiviser maskinparken ved å la Lindbak fjernovervåke driften, slik at man sikrer optimal funksjonalitet og sørger for høy oppetid.

Våre systemer:

Forenkler administrasjon rundt rekvisita og service

  • Automatisk bestilling av rekvisita
  • Garantert riktig toner ved levering
  • Reduserer nedetiden med service og statusvarsling
  • Tilgang på data fra hvor som helst i nettverket via din egen bruker-ID.

Gir deg maksimalt ut av maskinparken din

  • Oversikt over alle totalkostnader pr. maskin og identifiserer maskiner som kanskje bør skiftes ut
  • Uten unødig driftstans, øker også de ansattes produktivitet
  • Automatisk innrapportering av telleverk

Få rede på enda mer om maskinparken din

  • Komplett fortegnelse over dine skrivere, multifunksjonsmaskiner og telefakser
  • Hold øye med antall utskrifter/kopier på alle maskinene
  • Lag rapporter som synliggjør ineffektive maskiner