Scanning

Vi hjelper deg med å effektivisere dokumenthåndteringen og sparer deg for lager- og papirkostnader. Du slipper for eksempel å skrive et dokument på nytt om du har en tidligere papirkopi tilgjengelig som kan scannes inn og hentes opp i f.eks. MS Word. Du kan styre innhold rett inn i de fleste databaser og dokumenthåndteringssystemer, hente inn data fra ulike kilder og definere hvordan dokumentene skal behandles. Oppgaver kan automatiseres, informasjon blir enklere tilgjengelig og produktiviteten vil øke med våre systemer.