Produkter og Tjenester

 • Microsoft Dynamics AX 2009 og 2012
 • Reporting Services
 • Atlas XL
 • Paperless Integrasjon
  • Lindbak Paperless integrasjon ivaretar flyt av data fra inngående faktura mottas og skannes til de posterte bilagene oppdateres i Paperless sitt bilagsarkiv.Alle posterte fakturaer og andre bilag identifiseres ved hjelp av dokumentnummer og det er mulighet for oppslag til den enkelte faktura fra AX.
  • Eksport og import av data mellom Paperless og AX skjer automatisk.Systemet håndterer både vanlige kostnadsfakturaer, innkjøpsfakturaer og andre regnskapsbilag.paperless int
 • Lindorff Integrasjon
  • Sammen med Lindorff har vi utviklet en integrasjon mellom Microsoft Dynamics AX og Lindorff.Dette gir god oversikt over oversendte saker med automatisering av tilbakemeldinger.Oppslag direkte til portalen hos Lindorff for hver enkelt sakVi tilbyr Lindorff Integrasjon for Dynamics AX 2009 og Dynamics AX 2012.
 • Lindbak Reiseregning for AX 2009
  • Lindbak Reiseregning på web inngår i Lindbak Business Solutions portefølje av tilpassede produkter som er et supplement til Microsoft Dynamics AX.Gjennom vår lange erfaring med løsningen har vi tilpasset moduler som gir en rekke forbedringer og forenklinger for brukere av Dynamics AX.Med Lindbak Reiseregning, Lindbak Timeregistrering og Lindbak Prosjekt sammen med standard Dynamics AX har man det beste ERP-system for hele bedriften.
  • Bli kvitt dobbeltregistrering av reiseregninger og utlegg.I Dynamics AX 2009 registrerer den ansatte sine reiseregninger på web, disse godkjennes og er dermed klar til bokføring i ERP-systemet mot regnskap, prosjekt og evt. overføring til lønn.

   Når en medarbeider er ute på reise kan han logge sine reiseutgifter kontinuerlig. Utgiftene kan registreres i lokal valuta og ERP-systemet vil håndtere valutakurser, tidssoner og eventuelle transaksjoner fra kortselskapene.Dersom medarbeideren vil, kan han også laste opp bilag som vedlegg. Dette gir en fleksibel løsning for arbeidstakeren, og det har et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt.

   På web har man også utskrifter og oversikter over tidligere reiseregninger.

   Systemet håndterer kilometergodtgjørelse og andre godtgjørelser etter statens satser eller firmaets egne.

   Reiseregning på web leveres som en del av den totalintegrerte løsningen Lindbak Prosjekt. I denne pakken vil Reiseregning være ferdig parametersatt og inneholde de mest relevante regningstyper for norske forhold.

   Bruk av Lindbak Prosjekt med tilhørende løsninger forutsetter at bedriften benytter Microsoft Dynamics AX. Benyttes eldre versjon enn Dynamics AX 2009 er en oppgradering nødvendig.

 • Lindbak Timeregistrering for AX 2009
  • Enkel ukebasert registrering av timer i web-grensesnitt.I Dynamics AX 2009 registrerer den ansatte sine timer på web, disse godkjennes og er dermed klar til bokføring i ERP-systemet mot regnskap og prosjekt. Deretter kan overtid og fravær kjøres direkte til lønnsutbetaling.

   Timer registreres mot aktuelle prosjekter og behandles ut fra hvilken egenskap de har. Er det overtid som skal utbetales via lønn så håndteres dette i Dynamics AX 2009 Lønn.Timeregistrering holder orden på hvor mange timer som skal registreres hver dag og hver uke for den enkelte medarbeider og er totalintegrert med regnskap, prosjekt og lønn.

   Medarbeideren har full kontroll på sine egne registrerte timer herunder overtid, avspasering og ferie. Samtidig har prosjektleder full oversikt over timer registrert på sine prosjekter.

   Arbeidsflytsystemet sørger for at alle timer kommer til riktig prosjektleder, og at godkjenning følger de retningslinjer som bedriften har lagt for prosjekter.

   Bruk av Lindbak Timeregistrering på web med tilhørende løsninger forutsetter at bedriften benytter Microsoft Dynamics AX. Benyttes eldre versjon enn Dynamics AX 2009 er en oppgradering nødvendig