Miljøvennlige interiørinnkjøp

Som interiørkunde har du stor påvikning på miljøet. Dine valg er viktig for at interiørbransjen stadig forbedrer seg og blir mer miljøbevisst. Er miljø et viktig kritere i dine innkjøp er det mange hensyn å ta. Du  bør sette krav til miljøsertifiseringer hos leverandør og produsent, vurdere mulighet for gjenbruk, velge miljømerkede produkter og produkter med lang levetid.

Lindbak stiller krav til oss selv og våre leverandører
Vi er opptatt av vår direkte og indirekte påvirkning på miljøet. Lindbak er miljøsertifisert som Miljøfyrtårn og gjennom miljøbevisste leverandører kan vi tilby stadig flere miljømerkede produkter. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifisering for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. En sertifisering dokumenterer gode rutiner i forhold til arbeidsmiljøtiltak og avfalls – og forurensningsproblematikk.

Konkret arbeider Lindbak med miljø ved å:

  • øke medarbeidernes miljøbevissthet og kompetanse
  • stille krav til våre leverandører om sertifisering av egen virksomhet og miljømerking av produkter.
  • fokusere på nedgang i eget ressurs – og energiforbruk
  • sørge for stadig mindre avfall og mer miljøvennlig avfallssortering
  • sikre et godt arbeidsmiljø

Returordning av brukte kontorstoler

Alt som kan gjenvinnes skal gjenvinnes. Når du kjøper en HÅG kontorstol fra Lindbak, tar vi gjerne din gamle kontorstol i retur (uansett merke). I samarbeid med HÅG sørger vi for korrekt kildesortering av alle kontorstolens komponenter. Gi oss beskjed ved bestilling – så ordner vi resten.
Miljømerkeordninger for produkter

Svanemerket / EU blomsten
EU blomsten er et europeisk miljømerke opprettet av EU kommisjonen. Svanemerket er en tilsvarende nordisk miljømerkeordning. Tildelingen er basert på produktenes miljøpåvirkning «fra vugge til grav» og tildeles etter strenge og målbare krav. Godkjenningen av et produkt revideres jevnlig av uavhengige laboratorier og ved kontrollbesøk. Svanemerket tildeles kun de mest miljøvennlige produktene innenefor hvert produktområde.
Mer informasjon på www.ecolabel.no

EPD / ISO 14025
Et dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent eller et ferdig produkt på en standardisert og objektiv måte. Kravene er spesifisert i ISO standarden 14025. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse. De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Mer informasjon på www.epd-norge.no

Miljømerkeordninger for bedrifter
Miljøfyrtårn
ISO 14001 representerer det store globale systemet for miljøsertifisering av bedrifter. Dette nivået bygger på kvalitetsstandarden ISO 9001. Dette sertifiseringsnivået velges i hovedsak av produsenter som er store, har sammensatte miljøutfordringer, er internationale eller eksportorienterte.
Mer informasjon på www.miljofyrtarn.no

ISO 14001
Et globale systemet for miljøsertifisering av bedrifter. Dette nivået bygger på kvalitetsstandarden ISO 9001. Dette sertifiseringsnivået velges i hovedsak av produsenter som er store, har sammensatte miljøutfordringer, er internationale eller eksportorienterte.

Kvalitetsmerking

ISO 9001
En internasjonal standard for kvalitetsstyringssystem. ISO 9001 har en prosessorientert tilnærming, og omfatter blant annet kvalitetsledelse, produktdesign, kundebehandling, dokumentkontroll, internopplæring, internrevisjon og ledelsesevalueringSertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart og revideres jevnlig.

Møbelfakta
Et sett med kvalitetskrav som er fastsatt i Møbelfakta, og som testes etter internasjonale og nasjonale standarder. Produktene testes med hensyn til styrke og holdbarhet, stabilitet og sikkerhet, materialkvalitet og overflatebehandling, samt brannbestandighet. Alle bedrifter som har medlemsskap i møbelfakta forplikter seg til å inneha Miljøfyrtårn eller ISO 14001 på bedriftsnivå, og sertifisere sine produkter etter EPD eller Svanemerket. Se mer informasjon på www.mobelfakta.no