LINDBAKplussMEG Elsa Rye Holmboe

Elsa Rye Holmboe

Lindbak har gitt meg mulighet til å utvikle mitt lederskap

Elsa Rye Holmboe er daglig leder i Lindbak Troms. Hun startet som selger for rekvisita og videre interiør, før hun tok over lederstolen da Arnesen skiftet navn til Lindbak Troms i 2018. 

Elsa har mange års erfaring som leder, og i 2022  og 2023 deltok hun på lederutviklingsprogrammet i regi av Lindbak med fokus på relasjonsledelse og adferd. Ansatte trenger å føle seg sett og hørt, føle at jobben er meningsfull og at deres bidrag blir anerkjent. En av de viktigste faktorene for ansattes trivsel er relasjonen de har til nærmeste leder. Så gjennom å styrke lederkompetansen styrkes også ansattes engasjement.

- Gjennom den siste tiden har jeg blitt mer bevisst på meg selv og hvordan jeg kan bidra til at andre kan prestere bedre. Gjennom lederutviklingsprogrammet i Lindbak har jeg fått muligheten til å skape gode relasjoner med andre ledere. Det har gitt meg en trygghet til å kunne utvikle mitt eget lederskap. Å øve på lederskap er mye mer inspirerende når du kan gjøre det sammen med andre ledere, sier Elsa. 

Elsa Rye-Holmboe-ansatte