LINDBA Kpluss MEG Marius Slaatsveen

Marius Slaatsveen

Trivsel er viktig for å kunne yte god service

Marius Slaatsveen er leder for Lindbak IT på Gjøvik, og leder en divisjon som har fått mange nye medarbeidere på kort tid. Sammen med sitt lederteam er Marius høyt fokus på at trivsel og engasjement skaper bedre service for kundene: 

- For å nå målet vårt om kvalitet, vekst og fornøyde kunder, så er vi helt avhengig av engasjerte medarbeidere. Engasjerte medarbeidere trives bedre på jobb og leverer bedre service til kunder. For å trives på jobb, så tror jeg det er viktig for de aller fleste å vite hva som forventes av seg, ha tydelige rammer, og at du kan jobbe fritt innenfor disse rammene. I tillegg så tror jeg det er viktig for de aller fleste at du har noen du har god relasjon til, som du kan snakke med i hverdagen, som gjør at du trives i fellesskapet, sier Marius.

Lindbak IT Andreas Lotterud og Marius Slaatsveen2
Marius Slaatveen og Andreas Lotterud diskuterer bærekraftige IT-løsninger

Pulsmålinger er viktig for å utvikle avdelingen i en positiv retning

I Lindbak kjører vi &frankly-pulsmålinger for å måle medarbeiderengasjement i Lindbak. Gjennom kvartalsvise pulsmålinger med 15 faste spørsmål. måler vi engasjement i sanntid gjennom syv drivere: Retning, utvikling, stolthet, bekreftelse, samarbeid og tilfredshet. Dette gir avdelingsledere innsikt i hvordan de kan jobbe videre med sin avdeling for å bedre trivselen og effektivitet i sin avdeling. Her diskuteres tiltak med de ansatte. Både hva de skal fortsette med for å beholde gode scorer, men også hva man skal endre på for å bli bedre. 

- Etter hver pulsmåling går vi gjennom resultatet, enten avdelingsvis eller for hele fagområdet. Tilbakemeldinger er veldig viktig å få kunne forbedre seg, og det mener jeg er noe av det viktigste med sånne pulsmålinger, at man får tilbakemeldinger som man kan bruke i hverdagen til å gjøre ting bedre, fortsetter Marius.

Se filmen om hvordan det er å jobbe i Lindbak IT

Lederutvikling - En fin måte å bli bevisst på hvordan vi virker på hverandre

I 2022 kjørte Lindbak en lederutviklingsprogram med fokus på relasjonsledelse og adferd. Marius opplevde dette som en fin arena for å utvikle sitt lederskap sammen med andre ledere i Lindbak.

- Lederutviklingen vi har vært gjennom har vært en fin anledning til å reflektere over ting man kanskje ikke tenker på ellers. Noen ganger er det fint å kunne rette blikket innover, og samtidig ha noen å sparre med i forhold til hva man tenker på, og hvis det er noe man som lurer på. Det å skjønne hvordan man selv påvirker menneskene rundt seg, og hvordan de påvirker en selv, det er veldig viktig. Jeg tror de fleste ledere har behov for at det blir satt av tid til dette, slik at man kan utvikle seg og faktisk bli en bedre leder, oppsummerer Marius avslutningsvis.