LINDBAKplussMEG Sara Liholt

Sara Liholt

Når jeg utvikler meg – utvikler Lindbak seg

I Lindbak mener vi at styrken i et selskap ligger i de menneskene som jobber her. Det er derfor vårt mål at alle skal få bruke sine skapende evner til det beste for både bedriften og egen utvikling. Evnen til å skape en attraktiv arbeidsplass og bevare en god arbeidskultur, står høyt på dagsorden hos Lindbak sine ledere, og for oss er det viktig at vi har de beste menneskene på rett sted. Sara Liholt (32) er en av dem vi ønsket velkommen som ny selger på interiør, sommeren 2019.

En god dag for meg er å skape verdifulle og bærekraftige løsninger for kundene.

Noen år tidligere skrev Sara bacheloroppgave på visuell kommunikasjon, for avdelingen som da het Moderne Rom. Etter tre år med utenlandsstudier, var hun tilbake i Norge og stod som jobbsøker på LinkedIn. Daglig leder Truls Moholdt var opptatt av å finne den riktige personen da Lindbak Viken Vest skulle rekruttere ny selger. Han hadde ikke glemt studenten som gjorde inntrykk på han noen år tidligere. Han tok derfor kontakt med Sara, og slik fortsatte hennes reise i Lindbak.

– I det første møtet deltok Truls og en kollega, Cecilie, og de ga uttrykk for at de så mitt store engasjement og litt rare interesser som veldig positivt. Selv om jeg ikke visste hva jeg gikk til, var magefølelsen veldig god på at dette ville være et godt sted å jobbe, og hvor jeg ville få muligheter til å utvikle meg, sier Sara.

Sara Liholt

Lindbak Akademiet – opplæringsløp i Lindbak

Sara startet 1. juni 2019, og før sommerferien hadde hun både vært gjennom programmet NY I LINDBAK og deltatt på Kremmerskolen, Lindbaks egen salgsopplæring, sammen med nyansatte fra andre avdelinger rundt i landet.

- Som nyansatt gjennomgår man hele personalhåndboken, og vi fikk ellers en god oversikt over innholdet i NY I LINDBAK, med sine opplærings-videoer og tester. Det var satt av godt med tid til å gjennomgå dette. Vi fikk dermed god innføring i hvilke arbeidsverktøy vi har til rådighet- blant annet Kunnskapsportalen som jeg i dag bruker som oppslagsverk når jeg sitter fast på noe.

Kremmerskolen runde 2 2019 Inkl Sara Liholt

Lindbak Akademiet – opplæringsløp i Lindbak

Sara startet 1. juni 2019, og før sommerferien hadde hun både vært gjennom programmet NY I LINDBAK og deltatt på Kremmerskolen, Lindbaks egen salgsopplæring, sammen med nyansatte fra andre avdelinger rundt i landet.

- Som nyansatt gjennomgår man hele personalhåndboken, og vi fikk ellers en god oversikt over innholdet i NY I LINDBAK, med sine opplærings-videoer og tester. Det var satt av godt med tid til å gjennomgå dette. Vi fikk dermed god innføring i hvilke arbeidsverktøy vi har til rådighet- blant annet Kunnskapsportalen som jeg i dag bruker som oppslagsverk når jeg sitter fast på noe.

Som en del av NY I LINDBAK hadde jeg en samtale med Lindbaks CEO, Jan Petter Lindbak. I møte med han opplevde jeg en genuin interesse for meg som person, og hva jeg kunne bidra med inn i Lindbak. Selv om dette var litt skummelt, var det mest av alt veldig positivt. I løpet av samtalen kom vi også inn på min interesse og kompetanse om bærekraftig utvikling. - At den som sitter på toppen er oppriktig interessert i å vite hvem jeg er, opplevde jeg som veldig positivt, forteller en engasjert Sara.

- Det ble også naturlig at jeg ble med på flere prosjekter, og dette lærte jeg mye av. I starten deltok jeg på møter med leverandører, og arenaer som Designers Saturday og Stockholmsmessen har vært gode kunnskapsarenaer for meg det siste året. Kremmerskolen ga meg følelsen av å være en del av noe større enn vår avdeling i Drammen, og det var fint å møte kolleger fra andre avdelinger. Jeg fikk her bedre forståelse for forretningsprosessene, og nyttig kunnskap og trening i bl.a. kalkuleringsverktøy. Slike ting setter seg bedre når man også får trent på dem.

I Lindbak får jeg brukt kompetansen min og utviklet meg videre. Dette er den første jobben hvor jeg ikke sitter og ser på klokka og lurer på om dagen ikke snart er ferdig.

Spennende utfordringer og mye ansvar på kort tid

I løpet av sitt første halvår opplevde Sara å bli kastet ut i spennende utfordringer, og etter to måneder hadde hun ansvar for sitt første kundeprosjekt alene.

- Det er på godt og vondt å få et prosjekt i fanget, men jeg lærte veldig mye av det. Jeg opplever at vi som team forventer mye av hverandre, men vi har også frihet til å gjøre det vi mener er smart. Det er ingen som sitter over skulderen og passer på. Jeg føler at jeg har frihet og ansvar til å ta gode beslutninger samtidig som det er rom for å gjøre feil.

En dag jeg hadde mange spørsmål til Truls, tikket det inn en melding på telefonen fra han med link til Trond Viggo Torgersens sang «Du må tenke sjæl». Da ble det skikkelig latter på oss begge. Det er godt å vite at vi kan ha det slik på jobb.

En god dag for meg er å skape verdifulle og bærekraftige løsninger for kundene.

Lindbak tar ansvar når jeg får ta ansvar

Sara jobber nå som salgskonsulent på interiør, og er bærekraftsansvarlig lokalt. Hun er i tillegg lokal bærekraftsambassadør, som skal bidra til at bærekraftig utvikling blir en integrert del av forretningsdriften til Lindbak. Ved å sette fokus på dette internt, håper Sara at vi også øker kunnskapen og engasjementet til de mange medarbeidere og kundene, slik at vi bidrar til bærekraftig utvikling og en mer bærekraftig fremtid på norske arbeidsplasser.

- At dette området er viktig for firmaet, gjør at jeg får jobbe med noe som viktig for meg. Her spiller min leder en viktig rolle - han gir meg rom til å være en del av prosjektet, og setter av tid til dette. Å få være inkludert i denne arbeidsgruppen og utviklingsteamet setter jeg veldig pris på. Det er med på å utvikle meg videre og gir meg mye motivasjon. Dette er den første jobben hvor jeg ikke sitter og ser på klokka og lurer på om dagen ikke snart er ferdig.

En god dag for meg er å skape verdifulle og bærekraftige løsninger for kundene. Her får jeg brukt tankemønsteret fra studieløpet mitt, og gjennom arbeidet som bærekraftsambassadør og som deltaker i Prosjektgruppa Bærekraft får jeg aktivt bidra til å utvikle Lindbak i en mer bærekraftig retning. Det er jo utvikling begge deler handler om.

Les mer om å jobbe i Lindbak