Gronn IT-banner

IT-nyhet

25.05.2023: Lindbak IT + Furbie = Samarbeid

NYHET! Lindbak IT øker satsingen på bærekraft og sirkulær økonomi – inngår samarbeidsavtale med Foxway

Som et ledd i arbeidet med å omstille til en sirkulær og mer bærekraftig forretningsmodell etablerer Lindbak IT samarbeid med Foxway, som forvalter brukt IT-utstyr. Samarbeidsavtalen muliggjør livsløpshåndtering av utstyret og vil bidra til at Lindbaks kunder oppnår bedre oversikt og kontroll over sitt klima- og miljøfotavtrykk som følge av IT-bruk.

Ler mer om Foxway her
20230427 Sikkerhetsnett Baerekraftig IT Andreas 140306
Andreas Lotterud gir råd om digitalisering og bærekraftige IT-løsninger

- Vi har i lengre tid jobbet med å utvikle en sirkulær modell for anskaffelser, bruk og avhending av IT-utstyr. Målet er å redusere klima- og miljøfotavtrykket både for oss selv og våre kunder. Ved å påvirke vår verdikjede i en mer bærekraftig retning skal vi være en pådriver for grønn omstilling i IT-bransjen, sier Andreas Lotterud, bærekraftsambassadør og digitaliseringsrådgiver i Lindbak IT.

Tett samarbeid med kunder, produsenter, leverandører og andre nøkkelaktører i bransjen er nødvendig for å kunne gjennomføre det grønne skiftet og omstille til sirkulær økonomi.

Med Foxway som samarbeidspartner kan vi realisere delene av modellen som dreier seg om livsløpshåndtering av IT-utstyr, gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. I tillegg til å forlenge levetiden til utstyret, ønsker vi å skape sirkulære materialstrømmer, forteller Andreas.

Gevinstene ved samarbeidet kommer først og fremst i form av at Lindbak IT kan påse at utstyret bli avhendet med hensyn til sikkerhet og bærekraft. Samtidig vil Lindbak kunne tilby flere miljøvennlige alternativer i form av brukt utstyr.

Vi har utviklet tjenester som skal hjelpe kundene med å velge grønne- og mer miljøvennlige løsninger. Våre løsninger skal sikre at kundene har tilgang på den dokumentasjonen de behøver for å være i samsvar med aktuelle lover, krav og kriterier som gjelder for deres virksomhet. Med større krav til data og informasjon fra våre partnere skal vi sørge for at våre kunder kan dokumentere sine utslipp og fotavtrykk knyttet til IT-bruk. Eksempelvis kan vi hjelpe kundene med å beregne reduksjon av utslipp gjennom sikker- og bærekraftig avhending av utstyr eller bærekraftige anskaffelser. Dette samarbeidet vil styrke oss og vår evne til å bistå bedrifter med å ta bærekraftige valg knyttet til IT, oppsummerer Andreas.

Vi ser virkelig frem til å samarbeide med Lindbak i tiden fremover. For oss i Foxway er det viktig med partnere som ønsker å gjøre en større forskjell og satse på et mer sirkulært forbruk. Vår ambisjon er at jo mer Foxway vokser, jo mindre blir IT-industriens karbonavtrykk. Sammen vil vi gjøre store fremskritt.

Johan Emil Gråberg, Business Development Manager hos Foxway.