Lindbak IT mennesker skjerm moterom Mats Thorvaldsen

Vi er ISO27001-sertifisert

Ledelsessystem for informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og er ISO sertifisert etter ISO/IEC 27001-standarden. Gjennom sertifiseringen har alle våre systemer for informasjonssikkerhet blitt revidert og godkjent av Scandinavian Certification. Sertifiseringen er en trygghet for oss som bedrift, men ikke minst en trygghet for alle våre kunder og samarbeidspartnere.

ISO27001 er den ledende og mest anerkjente standarden for styringssystemer av informasjonssikkerhet. Standarden har en helhetlig tilnærming til IT-sikkerhet og beskriver beste praksis for å beskytte data og digitalt innhold.

– Enkelt sagt er stikkordene kvalitet og kvalitetsledelse, rett og slett hvilken kvalitet vi leverer ut til kundene våre. Det er en grundig «EU-kontroll» av tjenestene våre, og et kvalitetsstempel vi er veldig stolte av, sier daglig leder Mats Thorvaldsen i Lindbak IT AS. 

Som kunde av Lindbak IT kan du være trygg på at vi:

  • Har opparbeidet et godt styringssystem med risikovurderinger og interne revisjoner
  • Setter mål for kontinuerlig forbedring og læring innen informasjonssikkerhet da ISO27001 også legger vekt på kontinuitet
  • Har nødvendige kontrollrutiner for å hindre uønskede hendelser, både internt og eksternt

Informasjonssikkerhet er enda viktigere i dagens samfunn enn det noen gang har vært. Med et rekordhøyt nivå av cyberangrep, er det avgjørende å ha en standardisert og effektiv måte å identifisere og kontrollere de risikoene og truslene som kan skje. Risikoer og trusler som kan oppstå er stadig i endring, og vi jobber kontinuerlig med forbedring og læring innen informasjonssikkerhet.

Lindbak IT mennesker skjerm PC showroom
Logo Sertifisering ISO27011 IT sikkerhet

Partner i «cyberklynga»

Vi er en av partnerne i «cyberklynga» til Norwegian Cybersecurity Cluster (NCC), som bidrar til et samarbeidsmiljø med fokus på innovasjon og ekspertise innen cybersikkerhet.

– Det er et godt sted for oss å fortelle hva man har fått til, og det har ikke minst utløst samarbeid, sier Thorvaldsen.

NCC er en arena der vi blant annet får faglig utvikling. Vi har blant annet funnet sammen med NCC-partner Eidsiva for å sikre bedrifter mot dataangrep. Det innebærer blant annet at sikkerhetsløsningen overvåker ansattes brukernavn og passord, for å hindre misbruk av disse. Hvis angrepet allerede er et faktum, kan den angrepne datamaskinen frakobles bedriften for å minimere skadene.

I Stock 1060919616 It sikkerhet

Våre kunder skal ha en smidig og bekymringsfri IT-hverdag

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med Lindbak IT i dag
Ta kontakt