Arvid Nordquists Señoras-kaffe er laget av bønner fra kaffeplantasjer som kun drives av kvinner

Lindbak selger Arvid Nordquists Señoras-kaffe som er laget av bønner fra kaffeplantasjer som drives utelukkende av kvinner. En viktig del av kampen mot fattigdom er å involvere kvinner mer i økonomien og i arbeidsmarkedet.

Når kvinner og jenter kan bidra på like vilkår som menn og gutter, øker velstanden til et samfunn, skriver FN i et av sine utviklingsmål.

70 % av verdens kaffe dyrkes på små familiebedrifter. Kvinner gjør en stor del av arbeidet på disse kaffegårdene, men de har sjelden tilgang til ressursene som trengs for å utvikle jordbruket og dermed forbedre levekårene. Kaffe dyrkes ofte i fattige land, der borgerkrig er utbredt. Kvinnene forblir på landsbygda enten som enker eller fordi mennene søker arbeid i byene. Hvis kvinnene ikke er eierne av tomten deres, har de vanskeligheter med å få tilgang til kreditter for å kunne kjøpe f.eks. gjødsel og dermed øke produksjonen.

Ved å støtte disse kvinnelige produsentene på lang sikt, bidrar Arvid Nordquist til bedre levekår. Ved å gå sammen i kooperativer, Fairtrade-sertifisering og gjennom støtte fra handelsorganisasjoner, får bøndene opplæring i hvordan de kan utvikle sitt jordbruk og tilpasse seg klimaendringene og forbedre miljøet.

Sammen jobber de for å skape synlighet av høy kvalitet og dermed kunne øke inntektene sine.

Les mer på Arvidnordquist.no

Sertifiseringer som tillates på kaffe

  • Rainforest Alliance (RA)

    forbyr de verste formene for barnearbeid i henhold til ILO (Rainforest Alliance, 2017).
  • UTZ

    har nulltoleranse til tvangsarbeid eller barnearbeid og krever at deltakende selskaper sørger for tilgang til utdanning for barn (UTZ-sertifisert (2016).
  • Fairtrade (FT)

    forbyr ikke bare tvunget og barne-arbeid, men krever også betaling av Fairtrade-premie (sosial premie) av kaffekjøpere til produsent kooperativer eller plantasjearbeidere, for investering i lokal sosial utvikling (Fairtrade International, 2017). Videre uttaler Fairtrade at hvis det ikke er noen skoler tilgjengelig i området der barna bor, bør all innsats være laget for å samarbeide med nasjonale myndigheter og/ eller andre relevante partnere for å bygge skoler. (Fairtrade International, 2011).

Les mer i kaffebloggen: