Guide: Hvordan optimalisere skjermstørrelse i møterom

Plassering og størrelse av skjerm i møterom er viktig for å gi en optimal brukeropplevelse. Dersom møterommet skal brukes som arbeidsstasjon for tekniske tegninger eller annet detaljarbeid bør skjermene stå nærmere enn dersom det kun er PowerPoint-presentasjoner eller filmer som skal vises.

Visning av film og de fleste PowerPoint-presentasjoner vil tåle avstander opp mot maks, mens grafikk med høy oppløsning og mange detaljer vil kreve at man ikke overstiger den optimale avstanden i noen særlig grad. Det finnes ingen fasit, men her er en tabell som kan fungere som en god tommelfingerregel:

Eksempler på avstand i forhold til ulike skjermstørrelser:

84" optimal max-avstand ved visning av små detaljer f.eks. tekniske tegninger – ca. 425 cm
84" optimal max-avstand ved visning av f.eks. powerpoint og film – ca. 850 cm

75" optimal max-avstand ved visning av små detaljer f.eks. tekniske tegninger – ca. 375 cm
75" optimal optimal max-avstand ved visning av f.eks. powerpoint og film – ca. 750 cm

70" optimal max-avstand ved visning av små detaljer f.eks. tekniske tegninger – ca. 350 cm
70" optimal max-avstand ved visning av f.eks. powerpoint og film – ca. 700 cm

65" optimal max-avstand ved visning av små detaljer f.eks. tekniske tegninger – ca. 325 cm
65" optimal max-avstand ved visning av f.eks. powerpoint og film – ca. 650 cm

55" optimal max-avstand ved visning av små detaljer f.eks. tekniske tegninger – ca. 275 cm
55" optimal max-avstand ved visning av f.eks. powerpoint og film – ca. 550 cm

Desto høyere oppløsning man velger å bruke desto mindre blir skrift og ikoner. Ved bruk av høy oppløsning bør man derfor undersøke hvilken skalering som er brukt i operativsystemet, og eventuelt endre denne, slik at ikon, menyelementer og tekster får god lesbarhet.

En av fordelene ved å velge en touch-skjerm i møterommet, er at det er enkelt å zoome, slik at selv de som sitter lengst unna kan se detaljer, for eksempel i et regneark.

Kilde: Scandec systemer

Digitale arbeidsplasser, gode møterom & video

Er din bedrift klar for «det digitale skiftet»?

Mars og april 2020 vil for mange bedrifter stå som perioden da vi tok store steg mot digitale arbeidsplasser og møterom. Men med nye muligheter kommer nye behov. Er din bedrifts møterom og hjemmekontorer rigget for gode og effektive videomøter? Og hvordan bruker du teknologien mest mulig effektivt?