Bedre plassutnyttelse i flerbruksrom for NTNU Konstruksjonsteknikk

NTNU Konstruksjonsteknikk har et flerbruksrom som de kaller Stålhjørnet. Stålhjørnet brukes til matpauser, møter eller andre forsamlinger. Faggruppen i avdelingen har vokst de siste årene, og det sosiale møtestedet har ikke lenger plass til alle. Lindbak fikk derfor i oppdrag å innrede rommet på en smart og arealeffektiv måte.


I kartleggingsfasen ble det bekreftet at rommet har en veldig fin plassering inne i lokalet og at rommet har god tilgjengelighet for de ansatte. Utfordringen lå i å ivareta luft og romfølelse uten å utvide arealet, skape god dynamikk, og rett og slett gi rommet en ny giv.

Her fikk Lene og Liss Mari i Lindbak utfolde seg med interiør og materialbruk. Fokus på funksjonalitet og fleksibilitet ble gjennomgående kriterier for prosjektet, og eksempelvis ble sofaen Senso fra Fora Form valgt da den er liten og smidig. Dette ga mange sitteplasser uten å gå på bekostning av komfort. Praktiske bord fra Edsbyn tilførte fleksibilitet og sammen med produktene fra Muuto fikk vi skapt det visuelle uttrykket som kunden ønsket seg.

Kundens uttalelse:

Det var ikke noe alternativ å gjøre lokalet større og derfor måtte vi utnytte plassen bedre. Med god hjelp fra Lindbaks interiørkonsulenter fikk vi plass til dobbelt så mange, samtidig som rommet ble et mye hyggeligere sted å oppholde seg. Lindbak har hele veien kommet med gode ideer, tatt tilbakemeldinger på alvor og fulgt opp prosjektet tett.