CORONA UPDATE!

Lindbak følger nasjonale helsemyndigheters retningslinjer som anbefaler økt bruk av hjemmekontor og fleksitid for å begrense smittespredning. I tillegg til strenge hygienekrav øker vi bruken av digitale teknologiplattformer og vi innfører skiftordninger og splittede teams for å sikre at leveranser kan gå som normalt og på en sikker måte.

TRYGT FOR MENNESKER – VI INVITERER TIL DIGITALE MØTEPLASSER

Fra og med fredag 13. mars er det innført økt bruk av hjemmekontor for mange av oss som jobber i salg og administrasjon, men vi er like fullt tilgjengelig via videokonferanse, telefon, mail og andre verktøy vi bruker i samarbeid med dere, og vi har mål om å fortsette alt arbeid så normalt som mulig på den måten. Eksterne møter gjennomføres som hovedprinsipp på Skype/Teams eller telefon.

Vi holder nå også våre utstillinger stengt, slik at fysiske besøk imøtekommes i tråd med retningslinjer for å begrense smitte. Vi vil da bare si at vi ikke kommer til håndhilse, vi holder to meters avstand og vasker/spriter hendene.

Vi anbefaler at du tar kontakt med din lokale avdeling eller kontaktperson på telefon eller e-post for å avtale evt. besøk.

FINN DIN LOKALE AVDELING

Vi er tilgjengelig online for å bistå dere med gode løsninger og for å sørge for at leveranser går som planlagt.


TRYGGE PRODUKT- OG TJENESTELEVERANSER

Vi vil så langt det er mulig opprettholde normal drift og levering av de varer og tjenester dere trenger. Vi har innført en rekke ekstraordinære hygiene- og renholdstiltak på lagermottak, ved varelevering og montering og på våre egne utstillings- og kontorlokaler. De forsterker det daglige arbeidet med renhold og hygiene, og skal forebygge smitte. Vi har også innført skiftordning på logistikk og teknikere på de største avdelingene for å sørge for god kontinuitet i leveransene.

Lindbak ønsker en tett dialog med våre kunder på bestilte vareleveranser slik at vi sammen løser dette på en sikker måte. Vårt logistikk- og serviceapparat vil alltid kontakte kunde i forkant for å avtale leveransetidspunkt og format, og vi ber dere sørge for en tilgjengelig person for varemottak.

Vi ser at vareflyt mellom land i hovedsak går som normalt, men det må tas høyde for at det kan oppstå forsinkelser i vareleveringer. Dersom avvik vil Lindbak sørge for god dialog med den enkelte kunde om prioritering av deres forsendelser.

Dersom behovet for våre produkter og tjenester er kritisk de nærmeste månedene anbefaler vi å ta kontakt nå for å avklare hvordan vi sammen kan være i forkant av eventuelle fremtidige leveringsutfordringer som er utenfor både Lindbak, leverandørens og kundens kontroll.

Vi tar våre forholdsregler i leveranseapparatet og følger FHIs retningslinjer og anbefalinger.

Lindbak har tett kontakt med våre internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere og har etablert en intern beredskapsgruppe som følger situasjonen, koordinerer og vurderer nye tiltak løpende for å sørge for at WE MAKE IT WORK. AT WORK.

Dersom du skulle ha ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med din kontaktperson eller lokale avdeling hos Lindbak.

Ta vare på hverandre!

Sist oppdatert 14.03.20. Saken vil oppdateres kontinuerlig.