Dette sier ekspertene om kaffepauser

Kaffepauser bidrar til ikke bare til mer kreative medarbeidere, de får også bedre helse. Her er tre gode argumenter for at kaffepauser er et tegn på en god og effektiv arbeidsplass.

- Når vi sier det skal være godt å møtes på jobben, er ikke det bare for at folk skal ha det trivelig, det er også i bedriftens egen interesse at folk trives. Og der er kaffemaskina en av mange bidragsytere, sier Simon Kahn, fagleder for kaffe i Lindbak.


1. Småprat på jobben gir bedre produktivitet

– Sjefer burde oppmuntre til mer småprat på jobben, var konklusjonen av et forsøk i regi av Kingston University i England. Forsøket viste nemlig at småprat på jobben ikke bare gjør det triveligere på arbeidsplassen, det bedrer også produktiviteten.

2. Kaffepauser forlenger livet

Utsagnet «kaffepauser forlenger livet» er hentet fra forskning.no. Nettstedet viser til en studie fra Israel der 820 personer ble fulgt gjennom 20 år. Deltakerne som oppga å ha lite kontakt med og dårlig sosialt støtte fra sine kolleger, hadde to og en halv gang høyere dødelighet enn de som opplevde et godt sosialt miljø. Enkelt sagt; av de 53 som døde i løpet av 20-årsperioden, hadde langt de fleste liten eller ingen kontakt med kollegene.


3. Digital kaffepause er bra på hjemmekontoret

Er det noen som virkelig har behov for sosial kontakt så er det den som sitter på hjemmekontor i lange perioder. Digitale møter fungerer for mange best når de er korte og strukturerte. Men det betyr at mye av den uformelle praten før og etter møter uteblir.

Doktorgradsstipendiat i arbeidspsykologi ved UiT Norges arktiske universitet, Benedicte Langseth-Eide, har ifølge khrono.no laget en tipunkts-liste over tiltak som kan gjøre tilværelsen på hjemmekontor lettere. Punkt nummer én er nettopp å ta en kaffe-/snakkepause med kolleger.

Legg gjerne inn i kalenderen en kort kaffeprat med kolleger til faste tidsrom, ikke vær for mange på hver gruppe, og husk å ikke slurpe rett i mikrofonen.

Husk - ingen har rett på kaffepauser

Husk at kaffepauser må være i overenstemmelse med lederen. Ingen har automatisk rett på faste kaffepauser på jobben. Når det er sagt, er jeg overbevist om at slike korte pauser er en god ting for bedriften også, sier Simon Kahn i Lindbak.