Få en aktiv sittestilling med ergonomiske kontorstoler!

Allerede som barn lærer vi at vi skal sitte stille på stolen. Men stillesitting er ikke bra for kroppen. Heldigvis finnes det ergonomiske stoler som bidrar til bevegelse uten at du må løfte en finger. På tide å bli en aktiv sitter!

Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet ble nylig justert. For første gang med råd om å bekjempe stillesitting. Dette er etterlengtet. Ny forskning viser at konsekvensene av stillesitting er omfattende. Inaktivitet er en av vår tids største helseutfordringer, og ifølge forskning fra Norges idrettshøgskole sitter vi ni timer hver dag.

Forskere har dokumentert at stillesittende arbeid etter én time gir økt risiko. Det oppstår en egen fysiologi som er uavhengig av om du er i god fysisk form eller inaktiv. Uten bevegelse stopper musklenes behov for energi. Kroppen lagrer energien.

Krev bevegelse i arbeidsdagen

Svenske tall viser at 70 prosent av sitting skjer på jobb. Vi har sammen organisert oss til å sitte mer og mer. Hverdagsaktivitet og trening kan gi deg 8–16 flere leveår med høy livskvalitet, og du vil ha mer energi når du går fra jobb. Arbeidsmiljølovens § 1–1 «en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger» får ny betydning. Vi «bryter loven» hvis vi sitter en time i strekk – eller bryter arbeidsgiver loven? Alle bør kreve bevegelse i arbeidsdagen.

“Profesjonelle miljøer lager stoler som bidrar til bevegelse uten at du må tenke på det”

Når du sitter: - Bli en aktiv sitter.

Det finnes nyanser innen sitting. Profesjonelle miljøer lager stoler som bidrar til bevegelse uten at du må tenke på det. Det eneste du må gjøre er å ha vippen på stolen åpen og justere stolen til deg. Det er ikke sittingen som er farlig, men mangelen på bevegelse. Stoler som bidrar til muskelarbeid og sirkulasjon er ikke løsningen alene, men bidrag til bevegelse.

Våre anbefalinger av ergonomiske kontorstoler

Helsefremmende arbeidsmiljø

En ergonomisk arbeidsplass er bærekraftig for alle. Vi trenger å ta tilbake bevegelse gjennom å bygge, organisere og tilrettelegge inventar og oppgaver med utgangspunkt i å skape et helsefremmende arbeidsmiljø. Bevegelse i løpet av arbeidsdagen vil være lønnsomt for alle, også bedriften.