Yara – Innredning med sterk selskapssignatur

Da Yara flyttet inn i sitt nye hovedkontor på Skøyen i mai 2014 ønsket de å skape et nordisk og lyst kontormiljø som skulle stimulere til kommunikasjon mellom ansatte og avdelinger. De hadde også behov for å synliggjøre sine kjerneverdier, og i tillegg velge kontordesign som holder seg over tid. Resultatet ble et moderne arbeidslokale med Yaras tydelige signatur.

Oppdraget besto av en komplett leveranse av interiørløsninger, deriblant møbler og inventar til kontorer, møterom, sosiale soner og kantine. Mark Joseph Carandang, medarbeider for interiørprosjektet ved Yara, er svært fornøyd med samarbeidet med Lindbak og forteller at interiørløsningene som er valgt, har dekket de ansattes behov.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med interiørarkitektene Heide Tjøm og Hildegunn Senneseth fra IARK: “Da Yara bestemte seg for å samle virksomheten i eget hus, benyttet de anledningen til å se på egen arbeidskultur og utforming av arbeidsplasser. I samarbeid med LENT gjennomførte IARK en analyse av Yaras arbeidsprosesser. Dette resulterte i en mer tilrettelagt arbeidsplassutforming som vil bidra til blant annet uformelle møte- og arbeidsplasser sentralt og synlig i bygget. Større fokus ble lagt på samhandling og internkommunikasjon på tvers av organisasjonen, noe som gjenspeiler seg i byggets åpne løsninger og tilrettelagte støttefunksjoner.

Kundens uttalelse:

Tett samarbeid og planlegging til minste detalj har gjort at prosjektet har blitt en suksess. Lindbak bidro blant annet med pslik at vi kom frem til kontorløsninger som er tilpasset vårt behov. Vi har fått fleksible og effektive arbeidsplasser hvor møbleringen er lett å tilpasse til endringer i de enkelte avdelingene. Legging av tekniske kabler og installasjoner i arbeidsbord er også gjort på en ryddig måte, noe som bidrar til et moderne uttrykk i kontorene, sier Carandang.