Fremtidens klasserom med fleksible løsninger hos NTNU på Gjøvik

Smaragd bygget er det siste av 6 bygg på NTNU Gjøvik. Bygget og arkitekturen er tegnet med tanke på at elevene skal lære – Bjelker og søyler er åpne, slik at elevene hele veien kan se detaljer og utførelser i bygget.

I januar 2018 overleverte Lindbak et nybygg på 5 etasjer. Bygget inneholder klasserom, auditorium, prosjekt, møterom. sosiale soner, kafé m.m. I tillegg er det en hel etasje med arbeidsplasser og møtesoner for de ansatte.

I dette prosjektet har vi levert fremtidens klasserom. Alle løsninger vi har levert i klasserommene er fleksible, slik at de enkelt kan endres på. Alt av bord, whiteboard m.m. er flyttbart og leveres med hjul.

I de sosiale sonene er det også tatt høyde for at alle møbler er levert, men tanke på at de skal kunne benyttes av elever for å gjøre skolearbeide. Enten alene, eller med gruppearbeider.

Sted: Nybygg NTNU Gjøvik
Arkitekt: R.R.A Arkitekter / Lindbak
Leverandører: Fora Form, Lium, Hagen og Haslene, Muuto, Flokk, Hay, Aarsland, NCP m.fl