Fremtidens kontorløsninger

Bevisstheten rundt kontorløsninger både hjemme og på arbeidsplassen har skutt fart i 2020. Her ser vi på hvilke praktiske løsninger som vil prege fremtidens kontorplass.

Bevisstheten rundt kontorløsninger både hjemme og på arbeidsplassen har skutt fart i 2020. Her ser vi på hvilke praktiske løsninger og hygienehåndtering som kommer til å prege fremtidens kontorplass.

Endringer over natten

Våren 2020 lærte oss at hjemmekontor ikke trenger å være en nødløsning som tas i bruk bare når vi venter håndverkere eller har syke barn. Koronaviruset førte på kort tid til store endringer i hvordan vi kunne omgås hverandre, både hjemme, på jobb og ute i det offentlige rom.

På få dager gikk vi fra en bekymringsløs tilværelse på kontoret til å sitte i egne hjem og skulle utføre de samme oppgavene som før. Med det kom også behovet for økt funksjonalitet og komfort på hjemmekontoret, med utgangspunkt i at dette kom til å være en midlertidig løsning.

Varig situasjon krever endring

Et halvt år senere ser vi at økt bruk av hjemmekontor har «kommet for å bli». Dermed får vi også behov for mer varige tilpasninger på den hjemlige arbeidsstasjonen. På samme måte ser vi også at det er behov for å gjøre tilpasninger på en rekke forhold på en stor del av norske arbeidsplasser – store som små, for å minimere risikoen for en potensiell virussmitte.

Strukturelle endringer

På et overordnet nivå får vi behov for å gjøre avklaringer som gjelder for samtlige ansatte, og forenkler beslutningsprosesser og øker forutsigbarheten i arbeidstiden.

Videomøter eller fysiske møter

Frem til nå har kanskje videomøter et godt stykke på vei blitt sett på som en nødløsning eller en erstatning for fysiske møter. Når videomøter fremover blir en permanent kanal i kommunikasjonsmiksen, er dette et område bedrifter bør avklare internt, slik at det ikke er tvil om hvilke typer møter som skal gjennomføres fysisk og ikke.

På kontoret – når og hvem?

Hjemmekontor er praktisk, men det vil likevel være slik at mange både ønsker og har behov for å være på kontoret permanent eller deler av en gitt arbeidsperiode. For å være sikker på at det er enkelt å opprettholde avstand, ved at ikke for mange oppholder seg på i kontorlokalene til samme tid, er det nyttig å etablere rutiner/tidsplaner for hvem som skal være til stede til hvilket tidspunkt.

Løsningen kan være å dele inn arbeidsstokken i puljer, eller at man melder inn behov innen et gitt tidspunkt. Uansett er gode rutiner for dette i alles interesse, og vil også bidra til at eventuelle ansatte som befinner seg i en risikogruppe fortsatt opplever det som trygt å oppsøke arbeidsplassen.

Mindre deling av utstyr

Med flere på hjemmekontor blir det også behov for mer utstyr. Adaptere, overganger, ladere og lignende har kanskje tidligere gått på rundgang ved behov, men den potensielle faren for smitteoverføring dette medfører gjør at det i større grad blir slik at hver ansatt har sitt personlige utstyr.

Tilpasninger på fremtidens arbeidsplass

For å etterkomme krav om håndhygiene og avstand er det en rekke enkle men effektive grep som kan tas i de aller fleste områdene i bedriftens lokaler. Dette gjelder både fysiske og tekniske tilpasninger og tilrettelegginger.

  • Skillevegger for å opprettholde avstand
  • Skjerming av den enkelte arbeidsstasjon
  • Håndvask og tilgjengelighet på håndsprit
  • Berøringsfrie dører, kaffeautomater m.m.
  • Overflater som egner seg for enkelt renhold

Les mer om fremtidens arbeidsplass

Tilpasninger på fremtidens hjemmekontor

Når hjemmekontor blir en permanent løsning, er det ekstra viktig å gjøre tilpasninger på både kontormøbler og tekniske hjelpemidler. Målet må være at ansatte både kan utføre oppgavene sine på en optimal måte, og samtidig unngå helsemessige plager som følge av feil arbeidsstilling.

  • Ergonomisk stol og arbeidsbord med hev/senk
  • God belysning og stabile lysforhold for videomøter
  • Teknisk utstyr som optimaliserer videomøter
  • IT-sikkerhet og tilgang til oppdatert programvare
  • Skille mellom hjemmekontor og øvrig hjem

Les mer om fremtidens hjemmekontor