Gotessons Time Out Office Ballz moteplass samarbeid mennesker

Gjør det godt å møtes

Alt du trenger til arbeidsplassen

Hybride arbeidsformer og innovative måter å jobbe på har blitt en nødvendighet. Dette skiftet i arbeidskulturen krever også tilpasninger på arbeidsplassen. Vår anbefaling er at du tilrettelegger for ulike soner på arbeidsplassen. Dette kan inkludere området for kreativt samarbeid, stille arbeids, teammøter eller individuell refleksjon. Skap et arbeidsmiljø som fremmer produktivitet, trivsel og samarbeid. 

Sosiale soner

Sosiale soner er steder der ansatte kan møtes spontant eller planlagt i små eller større grupper, og utformingen av de sosiale sonene bør fremme dynamikk, trivsel og motivasjon. Et godt sosialt område tar hensyn til hvordan det fungerer og påvirker folk, inkludert valg av materialer og farger.

2022 Advokat Bull og Co Lindbak Fogia Fora Form photo Niklas Hart 9

Møterommet

Ved gjennomføring av et møte er det akkurat det du skal fokusere på. Du skal kunne avklare de viktige spørsmålene, legge til rette for diskusjoner og ta gode beslutninger i et møterom som spiller på lag med deg. Når du planlegger innredningen av et møterom, er det avgjørende å ta utgangspunkt i møterommets formål. Skal det brukes til digitale møter, kreative sesjoner eller lengre møter? Dette vil hjelpe deg med å skreddersy designet for å møte spesifikke behov og sikre en optimal brukeropplevelse.

2020 Microchip Lindbak Trondheim møterom menneske

Rom i rommet

Skap trivelige møteplasser med rom-i-rommet løsninger som gir skjerming, forbedrer akustikken og reduserer støy i åpne kontorområder. Stillerom og pods er mobile kontorer som gir et privat rom, perfekt for de som trenger arbeidsro eller ønsker å ta viktige samtaler over telefon.

Götessons office balls half a hut and the hut b

Kantine

Kantinen er bedriftens puls. Det er et sted for avkobling og deling av informasjon, enten det gjelder jobb eller fritid. Ved å bygge opp en god sosial arena hvor de ansatte kan innta næringsrik mat i flotte omgivelser legger man et godt grunnlag for en effektiv arbeidsdag. Når man skal utforme et slikt rom er det derfor viktig å være detaljorientert og at sammensetningen er gjennomtenkt.

2020 Skatteetaten Lindbak Trondheim 42
Lindbak Troms H42 B5030

Ønsker du rådgivning?

Finn din nærmeste avdeling så hjelper en av våre rådgivere deg.
Finn din avdeling