Etter en lengre periode med pandemi har mange gjort seg erfaringer med bruk av hjemmekontor, digitale løsninger og endrede måter å jobbe sammen på. Hybride arbeidsformer og nye måter å organisere arbeidet på er blitt realiteten. Dette vil kreve etablering av nye arbeidsmåter og kontoret krever derfor nye utforminger. Vår anbefaling er at du tilrettelegger for ulike soner på arbeidsplassen. Les mer under de ulike kategoriene her.

NOEN AV VÅRE FAVORITTER TIL MORGENDAGENS KONTOR

SE PRODUKTUTVALG I NETTBUTIKKEN

Les mer