Innredning av nybygg for BDO Trondheim

Mye statisk arbeid mot skjerm er en vanlig del av arbeidshverdagen – og utfordringene for ansatte i BDO. Da selskapet skulle samlokalisere 120 ansatte i helt nye lokaler på Lerkendal i Trondheim, kom de til Lindbak med ønske om å skape et åpent, moderne, anvendelig og lyst kontorlokale. Og viktigst av alt; Med mulighet for ergonomiske tilpasninger og smarte løsninger for hver enkelt ansatt.

Prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid med interiørarkitekter Urd Schjetne og Silje Bentzen Wikmark fra HUS arkitekter, og kunstner Anya Magnussen.

Kundens uttalelse:

Vi har fått delt opp kontorlandskapet på en måte som ivaretar både lys, luft og arbeidsmiljøet. Og Lindbak har funnet heve- og senkebord med store arbeidsflater som gir oss en ergonomisk tilpasset arbeidsplass og dekker våre behov.

- Tor Eriksen,
Partner i BDO.