Innredning av nye kontorlokaler hos Multiconsult i Tromsø

Lindbak avdeling Tromsø har fått gledes av å innrede nye kontorlokaler hos Multiconsult i Tromsø. Leveransen besto av blant annet møbler til sosiale soner, møterom og arbeidsplasser.