Innredning av nytt kontor? Dette må du huske på.

Når du skal innrede nytt kontor er det mange hensyn å ta, for å få de optimale lokalene. Både romløsning, møbler og interiør spiller inn på trivsel og produktivitet.

Her har vi satt sammen en enkel huskeliste til deg som skal i gang med innredning av nytt kontor. Med denne listen kan du komme kjapt i gang med planleggingen og ha kontroll på fremdriften av prosjektet ditt. I arbeidet kan vi bistå dere i alt fra utvalgte steg til å være en støttespiller gjennom hele prosessen.

1. Underlag / Briefing

Først av alt er det viktig å avklare ønsker og behov hos de som skal jobbe i lokalene. Ofte gir det stor gevinst å lage en enkel og målsatt tegning over lokalet, som setter møblene og interiøret i en sammenheng. Dette er også et godt hjelpemiddel for å få synliggjort de ulike sonene som trengs i de nye kontorlokalene. Skal det for eksempel være et område for stillhet og ro, bør dette legges unna kaffemaskinen, hvor det kan forventes å være mye aktivitet og mange som passerer i løpet av dagen.

På større prosjekter kan det være lurt å koble inn en interiørarkitekt tidlig i prosessen. Vi samarbeider med flere dyktige interiørarkitekter, som vi enkelt inkluderer i arbeidet.

2. Digital layout

Etter å ha avdekket ønsker og behov, er neste steg å få på plass et forslag på møbleringsplan. På mindre prosjekter kan dette gjøres for hånd, men på større og mer detaljerte prosjekter jobber vi ofte ut et utkast i et digitalt tegneprogram. På denne måten er det enklere å få oversikt over hvilke møbler det faktisk er plass til i kontorlokalene, og vi får en bedre visualisering av hvordan innredningen blir seende ut til slutt.

Vår lange erfaring gjør at vi kan bidra med løsninger til både store og små bedrifter. Våre fagpersoner samarbeider med både leverandører og interiørarkitekter for å sikre at leveransen blir optimal.

Eva Frøiland, salgs- og interiørkonsulent.

3. Møbleringsvalg

Når vi kommer fram til den konkrete prosessen med å velge ut møbler og annet interiør, kan det ofte være praktisk å komme til vårt showroom for å se og prøve forskjellige møbler. Her har vi et stort utvalg prøvemøbler, og kartotek med forskjellige overflater og materialer, slik at dere enklere får en forståelse av hva som egner seg best til akkurat deres bruk.

4. Tekstilvalg

Tekstiler er en viktig del av innredningen, og når dere skal velge tekstiler kommer gjerne også firmaets identitet inn i bildet. Møblenes formspråk sammen med tekstilenes farger, strukturer, egenskaper med mer, er med på å bygge opp under firmaets identitet (branding). Igjen er det viktig å ha kartlagt bruken slik at tekstilene som velges er hensiktsmessige og svarer til forventningene også på det tekniske plan.

5. Bestillingstid

Etter at elementer som layout, møbler og tekstiler er produsert og valgt, er det klart for å bestille de ulike varene. Sammen med deg som kunde avtaler vi dato for overlevering, og på grunn av varierende leveringstid fra våre produsenter er det lurt å beregne ca. 6 uker leveringstid. For større tilpasninger som må gjøres i forbindelse med innredning av nytt kontor, gjør vi avtale med et montørfirma som setter opp arbeidskraft i henhold til prosjektets størrelse og varighet.

6. Levering / Montering / Flytting

På fastsatt leveringsdato stiller våre montører opp på stedet til et gitt tidspunkt. De første timene jobbes det effektivt med å få alle kolli inn i bygget, og deretter starter selve monteringen, som de aller fleste kundene ønsker vår bistand til.

Prosjektlederen for den konkrete leveransen planlegger rekkefølge for monteringen slik at den blir så effektiv som mulig. Vi kan også bidra med flytting og demontering av møbler i de gamle lokalene.Les også disse sakene

godt å møtes & digitale møteplasser

Slik gjennomfører du et godt videomøte

Digitale arbeidsplasser, gode møterom & video

Er din bedrift klar for «det digitale skiftet»?

Er din bedrifts møterom og hjemmekontorer rigget for gode og effektive videomøter? Og hvordan bruker du teknologien mest mulig effektivt?

Digitale arbeidsplasser, gode møterom, Smarte arbeidsplasser & video

Er din bedrift klar for «det digitale skiftet»?

Er din bedrifts møterom og hjemmekontorer rigget for gode og effektive videomøter? Og hvordan bruker du teknologien mest mulig effektivt?