Innredning av Smøla Barne- og Ungdomsskole

Smøla Barne- og Ungdomsskole skulle stå ferdig til skolestart 2017, og Lindbak AS avdeling Kristiansund fikk gleden av å levere alt av møbler til den nye skolen. Kunden hadde fokus på god kvalitet og en skole for fremtiden, noe hele bygget bærer preg av. Gjennom et godt samarbeid mellom kunden, interiørarkitekt og oss, fikk vi levert møblene i henhold til avtale og beskrivelse».

For skolen var det viktig å satse på god kvalitet på elevarbeidsplassene og arbeidsplassene for de ansatte, med god og riktig sittekomfort som er ergonomisk riktig. Videre var det viktig å ha et estetisk uttrykk på møblene som var tiltalende og innbydende. Dette gjaldt både i elevarealene og ikke minst i arealene for folkebiblioteket, som skal være et moderne og inviterende areal for alle innbyggerne i kommunen.

- Vi mener vi har fått dekket godt behovene for både elevene og de ansatte, i tillegg til at vi har fått et vakkert bibliotekareal som både er funksjonelt og innbydende. Samtidig ønsker jeg å peke på at vi har gode fellesarealer og tiltalende pausearealer for både ansatte og elever. Vi opplevde samarbeidet med Lindbak som svært godt! Det var visse utfordringer pga. den korte leveringstiden, men Lindbak viste stor vilje til å finne gode løsninger og levere til rett tid, sier Magne Gjernes

Salgsansvarlig i Lindbak: Camilla Brekke Trondseth
Interiørarkitekt:
Lin Ankile Susegg

Fotograf: Fotograf Engvik AS