Interaktive løsninger på Hatlane skole

Da Hatlane skole i Ålesund kommune ble bygget i 2013 var det viktig for dem å sikre gode interaktive løsninger i undervisningssammenheng. Lindbak leverte teknisk utstyr til Hatlane skole. I tillegg til interaktive tavler og bord fra Promethean ble skolen utstyrt med forsterkere, høyttalere, mikrofoner, teleslynger, lerret og AMX styringssystem fra Scandec systemer i vrimleområder, flerbrukshall, auditorium og aula. Når det skal bygges nytt må det planlegges for at alt skal ligge til rette for god læring. Hatlane skole er lys, innbydende og en glede å komme til for å lære - hver dag.

Knut Pettersen som er avdelingsleder ved skolen ar med under hele planleggingsprosessen.

- Vi ville lage en skole der vi kunne organisere oss på mange forskjellige måter, en skole som kunne stå der i minst 30 år, uavhengig av hvilke forandringer samfunnet har. Skoleanlegget kan ikke lenger bare ha rom og arealer tilpasset en bestemt klasse/gruppestørrelse og en gitt læringsform, men må tilby arealer med ulik karakter som spenner fra åpent til skjermet, fra allrom til spesialiserte rom, fra ro og konsentrasjon til aktivitet og utfoldelse, fra fellesfokus til individuelt fokus, sier han.

Hvilke hensyn tok dere når dere skulle planlegge med og velge ulike former for læringsteknologi til Hatlane?

- Vi ville ha trådløs teknologi og bredbånd (fiber) er nødvendig slik at IKT kan være et hjelpemiddel i alle fag. Det var viktig at bygge ut fibernettet, og vi har fiber inn i skolen, og vi har fiber internt på skolen. Det skal legges til rette for bruk av IKT i hele anlegget, og opplæring og bruk av dataverktøy må kunne foregå på ulike steder. Det er lagt til rette for at skolen skal ha en kombinasjon av stasjonære og bær-bare datamaskiner med trådløs tilgang til internett, skrivere m.m. Læringsarealene er utstyrt med tanke på dette. Alle trinnareal har små datakroker. Alle undervisningsareal har ActivBoard, også spesialrom som kunst og håndverk, forskerrom, tekstilrom og musikkrom. Våre ActivBoard kan trilles, heises opp/ned og tilpasses hvor de skulle stå og til hvilken elevgruppe de brukes til. I tillegg ønsket vi oss ActivTable - interaktive, digitale bord - til tilpasset undervisning.

Dere har jo baser med mini-auditorier. Hvordan er disse utformet og utstyrt for at basetenkingen skal gi mest utbytte for læringen i praksis?

- Skolen er organisert i trinn og team. Det betyr at hvert trinn har sitt eget læringsareal, i tillegg har alle tilgang på alle spesialrommene skolen har (auditorium, musikkrom, mat og helserom, tekstiltom, tegne- og formingsrom, sløydrom, forskerrom, idrettshall). Alle trinn har to til tre formidlingsrom. I tillegg har alle trinn 3 til 4 grupperom i ulike størrelser der noen er skjermet for innsyn. Alle trinn har også små datahjørner med 3 til 4 pcer. Trinn-arealene har også et lesekrok (bibliotek). Alle trinn har også sine egne sitteamfier der det er plass til hele trinnet, og der står det minst en mobil ActivBoard. Her samles elevene daglig i små/korte økter avhengig av hvilket trinn/alder elevene har.

Sitteamfiet blir brukt til informasjon om dagen, små samlingsstunder, korte læringsøkter og stasjonsundervisning. Alle formidlingsrom har hver sin ActivBoard. På 1 til 4. trinn kan den heises opp og ned slik at selv de minste elevene kan nå den. I tillegg har skolen to ActivTable, interaktive, digitale bord. Disse går på rundgang mellom trinnene.

Kilde tekst: Scandec systemer