Alrek helseklynge - Et attraktivt sted å jobbe, studere og henge

Kunde: Universitetet i Bergen (UiB)
Salgsansvarlig hos Lindbak: Snorre Haugen
Interiørarkitekt: Ingeborg Hopland Nestås og Ingebjørg Berg Holm ved Link ARK

Alrek helseklynge er et klyngeprosjekt initiert av Universitetet i Bergen. Helseklyngen skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. I bygget skal det være attraktivt å jobbe, studere og henge i flotte omgivelser.

Bygget inneholder kontorarbeidsplasser for 350-400 ansatte, samt undervisningsareal og studieareal for 300-500 studenter. I tillegg har helseklyngen kantine, kaffebar og flere møteromsløsninger. Interiørkonseptet er utviklet med inspirasjon fra det flotte grøntarealet utenfor, som er godt synlig også innendørs gjennom store vinduer.

Det lune og hjemlige miljøet har variert møblering med rom for forskjellig bruk, oppdaterte tekniske løsninger og sosiale områder som fører ansatte og studenter sammen. Studentarealene opp gjennom etasjene er utstyrt med spesialtegnede møtehytter.

Både alenearbeid, gruppearbeid og sosialt samvær får plass i studentarealenes varierte møbleringsmiljø. Sonene er koselige samtidig som de er tilpasset et profesjonelt og avansert lærested. Målet er et velfungerende areal slik at studentene har ønske om å bli værende på campus etter forelesning.

Kaffebar for formelle og uformelle samtaler preget av mye treverk og levende materialer, grønntoner, samt en rød kontrastfarge.

Foto: Daniel Clements / Link ARK
Se flere bilder av prosjektet under.