Ambisiøse møterom og fellesarealer for SINTEF

SINTEF kom til Lindbak med et behov om å skape nye møterom og fellesarealer, med mål om å gi besøkende en god opplevelse og et tydelig inntrykk av å ha besøkt SINTEFs hovedkontor. Med denne ambisjonen gikk vi i gang med å utvikle et konsept for neste generasjons funksjonalitet og skreddersøm.

Lindbak-Sintef-oleekker015.jpg#asset:928


Inger Rygh og Jon Kjetil Brandt hadde ansvaret for prosjektet i SINTEF, og interiørarkitekt MNIL Urd Schjetne, Hus Arkitekter AS ble en viktig inspirator og samarbeidspartner i utarbeidelse av konsept og valg av løsninger.

Prosjektet ble startet med å utarbeide et designkonsept basert på tre hovedprinsipper: norsk, moderne og teknologisk. Hvert rom ble gjennom kartlegging definert hva det skulle brukes til. Videre var det viktig at både fargepalett og inventar skulle være i tråd med SINTEFs miljøstyring og gjenspeile SINTEFs egenart. Til syvende og sist skulle løsningene hjelpe SINTEF til å yte service på høyt nivå, guide gjester gjennom ankomst og bevegelse i bygget, og gjøre møte- og kursavdelingen til et foretrukket sted for dagsmøter.

Møterom

Møterommene skulle oppleves som transparente, åpne og lyse, og fremme kreativitet og samhandling. Fokus på brukskonsept – hva rommet skal brukes til, og designkonsept – opplevelse, var derfor helt sentralt i utformingen.

Resepsjon

Resepsjonen fikk en skulpturell form som gir assosiasjoner til både natur og teknologi – «i kontrasten mellom is og varm velkomst».

Kantine – «A room with a view».

I designet av spisested for ansatte og gjester, møtelokale for store og små møter, og sosiale tilstelninger, ble det valgt møbler på fokus på fleksibel bruk som høye bord, runde bord og sofagrupper. Kantiner, spisesteder og uformelle møteplasser er steder hvor det ofte samles mange mennesker. Fokus på møbler for enkel rengjøring, god akustikk og støydemping ble derfor viktige punkter for interiøret.

Flere interiørkonsulenter hos Lindbak AS deltok i prosjektet med faglig kompetanse og kreativitet i valg av møbler.

Leveransene ble utført etter oppsatt plan, og SINTEF har tatt i bruk arealer som er funksjonelle og som tilfredsstiller de ulike elementene i prosjektets ambisjon.

Se andre referanser:

Miljødirektoratet

Innredning med høy miljøprofil

Statsbygg

Utforming av aktivitetsbasert arbeidsplass