Arbeidsplassen

Arbeidsplassens utforming og struktur er selve limet i en organisasjon.

Moderne arbeidsplasser har arenaer for konsentrasjon, teamprosesser, konfidensialitet og fordypning. De har også møteplasser som støtter tverrfaglighet uten fysiske hindringer for en effektiv gjennomføring. Det er med andre ord mange ulike funksjoner og arbeidsoppgaver som skal ivaretas. For at de ansatte skal yte så bra som de er i stand til må de også spilles gode av omgivelser og tilpassede arbeidsforhold. Vår oppgave er å bistå med å skape funksjonelle løsninger og effektive arbeidsplasser.

Statsbygg

Utforming av aktivitetsbasert arbeidsplass