DB Schenker - Arbeidslokaler inspirert av godsterminalen i underetasjen

Kunde: DB Schenker Norge, Oslo
Områder: Arbeidsplasser og møterom for ansatte, besøksområde med fellesområder og møterom
Interiørarkitekt: Metropolis Arkitektur og Design AS ved Tone Hauge og Nina Løvhaug Kløverød

I etasjen over det 380 meter lange terminalbygget til DB Schenker har de fått nye arbeidslokaler. Interiørkonseptet er inspirert av virksomhetens godsterminal i etasjen under. Der transporteres gods av papp, metall og tre på et transportbånd i midten av bygget og europaller flyttes, containere tømmes og fylles, og godset festes. Løsningene reflekteres i kontoretasjen over der rommene i kjernen danner «bokser». Boksene har ulike materialer og farger som et uttrykk for gods som flyter langs midten av etasjen. På denne måten brytes det lange arealet opp visuelt. Øvrige materialer og elementer går igjen i resepsjonen, sosiale soner, på toaletter og som generell veggkledning/dekor.

De åpne arbeidsplassene i etasjen er plassert ved vinduene for å få mest ut av dagslyset. Møterom, støtterom og prosjektarealer er trukket inn mot midten av etasjen.

Takk til DB Schenker, Metropolis arkitektur og alle våre gode leverandører.
Foto: Ragnar Hartvig


Se flere bilder av prosjektet under.