Om Lindbak

I over 100 år har Lindbak drevet forretningsvirksomhet. I 1908 startet 19 år gamle Anton Lindbak assortert landhandel på Fosen-halvøya, nord for Trondheim.

Her drev han sammen med sin kone Olea kjøp og salg av sild og fisk, og etter hvert butikk med matvarer, klær, sko, fiskeutstyr og andre varer til bygdefolket i Skjøra i Roan kommune.

Butikken ble drevet helt frem til 1964, da den ble solgt til et ektepar i bygda som drev den videre. Anton var da blitt 75 år og Olea 81 år (Og ikke lenger aktiv).

I 1958 startet Agnar Lindbak sin egen virksomhet under navnet Agnar Lindbak & Co. Kompaniskapet var med hans far Anton, som hjalp ham med den første finansieringen. Vareutvalget var regnemaskiner, skrivemaskiner og bokholderimaskiner (regnskapsmaskiner). Dette ble starten på det som i dag er LindbakGruppen.

Kontormøbler som produktområde kom med i 1974 og kontorrekvisita i 1992. Den første utenbys-etableringen skjedde allerede i 1967, i Namsos.

Starten på IT-virksomheten i Lindbak var bokholderimaskinene fra Addo/Facit i Sverige. De fleste samvirkelagene i landet var kunder av Lindbak allerede på slutten av 1960-tallet. Lindbak var tidlig ute med å lage programvare til datamaskinene rundt 1980 og ble raskt leverandør til både samvirkelag og andre bedrifter. Fra slutten av 1980-tallet har butikkdata vært bærebjelken i Lindbak sin datavirksomhet.

LindbakGruppen er Norges ledende familieeide aktør innen kontorteknologi, kontormøbler og IT-systemer. Vi er til sammen ca. 350 medarbeidere med en omsetning i 2017 på 833 millioner kroner. Hovedkontoret er i Trondheim, det er over 26 kontorer rundt om i landet og virksomheten har et datterselskap i Gøteborg i Sverige.

Det er i hovedsak to forretningsdivisjoner i konsernet: Kontorteknologi og kontormøbler gjennom selskapene i Lindbak Office Solutions (LOS), og programutvikling, implementering og drift av butikkdatasystemer gjennom Lindbak Retail Systems (LRS). På alle våre forretningsområder er vi blant landets ledende.

WE MAKE IT WORK. AT WORK.

Det er vårt slagord.

Det signaliserer at det er ikke produktene i seg selv som er viktige, det er effekten av det vi leverer som betyr noe. Eller sagt på en annen måte: Det er en god dag i Lindbak når vi skaper verdier for våre kunder.

Våre rådgivere og selgere skal sørge for at de produktene og tjenestene vi leverer faktisk fungerer og gjør nytten slik det var tenkt, uansett om det er en møbelleveranse, en butikkdatainstallasjon eller et kontorteknologiprodukt.

Av og til hender det at det ikke ble slik vi forutsatte – feil kan skje – men da skal en Lindbak-kunde vite at vi tar ansvar og MAKE IT WORK.

I Lindbak har vi en klar filosofi om at det er summen av den enkelte medarbeiders gode prestasjon som bringer oss fremover. Vi forsøker å legge til rette for at så mange beslutninger som mulig blir tatt av alle dem som har den daglige kundekontakten, dem som er tettest på situasjonen. Alle har fått beskjed om at «er du i tvil om hva du skal gjøre, så ta den beslutningen du selv som kunde vil ha ønsket». Det tror vi er best for våre kunder og vi er sikre på at det er utviklende for våre medarbeidere.

En Lindbak-medarbeider skal være KUNDEFOKUSERT, ENGASJERT og NYSKAPENDE.

Det har vi lovt gjennom våre verdier.

Verdiene signaliserer hvilke holdninger vi skal ha og hvilken innstilling til arbeidet vi skal kjennetegnes av. Kompetente personer med de rette holdningene er alltid velkommen til Lindbak!

Tore Lindbak