Sosiale soner

De sosiale sonene kan spille en betydelig rolle på arbeidsplassen. De kan være en arena for uformelle møter som både kan være relatert til jobb, eller som relasjons- og rekreasjonssted i pausene. I de sosiale sonene sitter og står man gjerne annerledes enn ved den faste arbeidsplassen. Disse sonene spiller en rolle i den aktivitetsbaserte arbeidsplassen. Arbeidsformene som muliggjøres gir en fysiologisk gevinst ved at man skifter arbeidsstillinger hyppigere enn ved mere statisk arbeidsbord plassering. Her kan en møtes spontant eller planlagt i små eller større grupper. Utformingen av de sosiale sonene bør kjennetegnes ved at de skaper dynamikk, trivsel og motivasjon. For å få til dette må de ivareta mange funksjonelle og psykologiske prosesser, blant annet ved gode material- og fargevalgharmonier.

Logg inn

Glemt passordet ditt?

Få e-post med nytt passord

Registrer