NTNU og Sintef: Verdens første nullutslipps-laboratorium

Kunde: ZEB-laboratoriet hos NTNU
Områder: Arbeidsplass, sosiale soner, kantine, konferanserom, rom i rommet, møterom. (Alle områder i hele bygget)
Interiørarkitekt/Salgskonsulent: Liss Mari Mølnvik Øyås
Prosjektkonsulent:
Anne Marthe Sandnes
Logistikk og lager: Frank Nordahl, Georgios Marmaridis, Jan Erik Prestvik og Bjørn Richard Pedersen, Hans Petter Restad, Snorre Sørvaag, Eirik Eidsvåg og Lasse Berg

ZEB-laboratoriet er et 2000 kvadratmeter stort bygg plassert i Høyskoleringen i Trondheim som eies og driftes av NTNU og Sintef. Ifølge arkitektselskapet LINK arkitektur blir ZEB-lab det mest bærekraftige bygget i verden med dokumentert klimaregnskap. ZEB som står for «Zero Emission Building» vil være et levende laboratorium, et kontor- og undervisningsbygg i full drift hvor de som bruker bygget samtidig vil prøve ut og utvikle nye løsninger.

Kantinen med sosiale soner til forskjellige formål. I front: Muuto - Cover stol

Lindbak Trondheim har i dette prosjektet hatt ansvaret for tegning, valg av møbler og materialer, samt leveranse og montering. Prosessen har vært preget av å finne bærekraftige og miljøvennlige møbler innenfor kundens krav.

"Laboratoriet har ein ZEB-COM ambisjon. Med det meiner vi at fornybar energiproduksjon på eller ved bygget skal kompensere for klimagassutslepp frå produksjon av bygningsmaterial, bygging og drift av bygget. For oss har det derfor vore viktig å få oversikt over klimagassutslepp knytta til møbelproduksjonen. Vi har i samspel med Lindbak valt møblar med tilstrekkeleg dokumentasjon av miljøprofil."

Fargesettingen i bygget er gjort som prosjektarbeid i emnet "Arkitekturprosjektering av lys og farger" med universitetslektor Kine Angelo ved Institutt for arkitektur og teknologi.

Les mer om farger som øker kreativitet, effektivitet og trivsel på kontoret.

"Vi er veldig godt fornøgde med Lindbak og prosessen rundt leveransen. Lindbak var raske til å forstå vår ambisjon, og leveransen har vore heilt i tråd med den. Samarbeidet har fungert svært godt."

Takk til NTNU og våre samarbeidspartnere for et spennende prosjekt og godt samarbeid.

Leverandører:
Fora Form, Fritz Hansen, Flokk, Abstracta, Cube, Four Design, Muuto, Vitra, Varier, Offecct, Zilenzio, Edsbyn, Gudbrandsdalen Ullvarefabrikk, Knax, Sitland, Montana

Se flere bilder nedenfor
Foto: Ronny Manuell Danielsen

Noen produkter brukt i prosjektet