Vurderer du leie av kontormøbler? Her er noen av de viktigste fordelene med leie.

Stadig flere velger leie når de trenger nye kontormøbler, kaffemaskiner eller annet kontorutstyr. Fordelene med leie av møbler og annet inventar til kontoret er nemlig mange, og kanskje den beste løsningen også for deg?

Se for deg at du skal flytte inn i nye kontorlokaler, eller pusse opp de gamle. Etter å ha planlagt hvordan arealene skal disponeres og hvilke soner som skal være hvor, er det på tide å velge ut møbler, audiovisuelle løsninger og annet utstyr til de ulike områdene; som møterom, arbeidsstasjoner, kjøkken/kantine og en lounge eller alternative sittegrupper.

Uavhengig av hvilken kvalitet du velger på innredningen, representerer et kjøp av komplett møblering og utstyr til et kontorlokale en stor kostnad, som fort kan gi konsekvenser. For mange selskaper vil et nemlig så stort innhogg i egenkapitalen gå på bekostning av andre sider ved driften.

Derfor skal du leie kontormøbler

Nedenfor gir vi en gjennomgang av de viktigste fordelene med leie, og ser på hvordan leie kan påvirke den daglige driften av selskapet ditt på en positiv måte.

1: Du bruker ikke penger fra kassen

Med leie som finansieringsløsning, bruker du ikke av likvide midler, og trenger heller ikke å stille sikkerhet for et større beløp som går direkte til å dekke en utgift. I tillegg er det heller ikke nødvendig med forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet. Dermed får du frigjort driftskapital som kan brukes på andre forhold ved driften av selskapet.

2: Du kan velge møbler og annet inventar av høyere kvalitet

Dersom anskaffelse av nye møbler og nytt utstyr medfører et større enkeltutlegg, vil dette i mange tilfeller gå ut over hva slags varer du velger. For at konsekvensene av møbelkjøpet skal bli minst mulige, velger nemlig mange å gå for møbler og kontorutstyr som medfører en lavere kostand. Dermed sitter de også igjen med inventar og møblement av lavere kvalitet og med lavere komfortnivå enn hva som ideelt sett hadde vært tilfellet.

3: Fleksibel nedbetalingstid

Hvor lang tid du ønsker å bruke på å nedbetale møblene er i stor grad opp til deg selv. Det vanligste er å velge en leieperiode på mellom 3-10 år. En innvirkende faktor er også møblenes beregnede varighet, og derfor vil ulike møbler også kunne ha ulik nedbetalingstid. Du betaler uansett en fast sum per måned.

4: Sikkerhet kun i utstyret

Mens kontokreditt, lån eller lignende utløser at du må stille sikkerhet i form av verdier i selskapet, forutsetter en leasingavtale kun at det stilles sikkerhet i møblene og utstyret som du leaser. Dermed påvirkes ikke eventuelle andre pantesikkerheter av at du går til anskaffelse av nye kontormøbler.

5: Enkelt å gjøre endringer

På samme måte som et selskap gjerne gjennomgår et utviklingsløp med både frafall og vekst, vil mengden kontormøbler du har behov for også variere i perioder. Har du kjøpt møblene sitter du også med det fulle ansvaret for å håndtere dem dersom du har behov for å selge eller skaffe nye.

6: Oppdaterte produkter

På samme måte som mange andre produkter er kontormøbler også under konstant utvikling. Nye design, funksjoner, teknologier og standarder kommer til i en jevn strøm, og dermed vil møblene du allerede er i besittelse av på et eller annet tidspunkt framstå som utdaterte. Med fleksibiliteten en leasingavtale gir deg, kan du enkelt oppdatere møbelparken eller utstyrsparken slik at du kan tilby dine ansatte et komfortnivå og en funksjonalitet som står i stil til deres forventninger og behov.

7: Skattemessige fordeler

Foruten å bidra til både bedre likviditet og større fleksibilitet, har leasing også noen helt klare skattemessige fordeler. For det første vil du oppleve at den skattemessige utgiftsføringen går raskere, og for det andre vil også de skattemessige fradragene være større for leasing enn for lån.

Hvordan fungerer det?

Det å leie kontormøbler og annet utstyr fra oss i Lindbak er både enkelt, fleksibelt og trygt. Stegene i prosessen er i all hovedsak som følger:

  1. Når du har valgt ut hvilke kontormøbler og annet kontorutstyr du trenger, vil en av våre konsulenter beregne den månedlige prisen og inkluderer dette i et tilbud.
  2. Deretter må du som kunden bestemme deg for at du skal gi aksept for å inngå en leieavtale med oss.
  3. Dersom du er klar for å inngå en slik avtale, vil du motta avtalen for signering
  4. Når du har signert avtalen og dette er registrert hos oss, vil avtalen effektueres.
  5. I samme fase blir vi enige om når møblene og utstyret skal leveres, og om dere ønsker å benytte våre samarbeidspartnere på montering.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker du å vite mer om hvilke møbler vi kan levere til ditt kontor, eller dersom du ønsker å høre mer om leie og andre finansieringsløsninger.

Kontakt din nærmeste avdeling