Er din bedrift klar for «det digitale skiftet»?

Mars og april 2020 vil for mange bedrifter stå som perioden da vi tok store steg mot digitale arbeidsplasser og møterom. Men med nye muligheter kommer nye behov. Er din bedrifts møterom og hjemmekontorer rigget for gode og effektive videomøter? Og hvordan bruker du teknologien mest mulig effektivt?

Ett av resultatene av overgangen til digitale møteplasser er at samhandling blir mer fleksibel og dynamisk. Man kan ta korte videomøter med deling av dokumenter for å avklare en problemstilling i stedet for en telefonsamtale, eller å måtte vente til neste fysiske møte.

Hva er en digital arbeidsplass?

En digital arbeidsplass er ikke lokalisert til et bestemt sted, men består av et nettverk der de ansatte logger seg på og kan samarbeide helt uavhengig av hvor de er og om de på samme sted. Digitale arbeidsplasser har flere fordeler som å kunne rekruttere medarbeidere uavhengig av hvor de bor, reduserte reisekostnader og mindre behov for kontorlokaler. I ytterste konsekvens er en digital arbeidsplass en bedrift uten faste lokaler, hvor medarbeidernes enheter og bedriftens nettverk er integrert på en plattform.Nye arbeidsformer krever nytt verktøy

En bedrift legger vanligvis en god del ressurser i arbeidsmiljøet til medarbeiderne, med tanke på både utforming av arbeidsplass, møterom og de sosiale aspektene. Spørsmålet er hvordan din bedrift kan oppfylle de samme hensynene når ansatte og andre aktører møtes digitalt?

- Mange bedrifter har videokonferanseutstyr kun på det største møterommet, fordi videomøter ikke brukes altfor mye, men når det først brukes, er det gjerne med mange deltakere. Men med mer bruk av videokonferanser, vil mindre møterom også få en helt annen bruksmulighet hvis man setter inn en skjerm og et kamera, sier Andri Magnusson, lyd og bilde-ansvarlig i Lindbak.

Tips til hvordan du sikrer optimalt utstyr til dine videorom

Fra whiteboard til digitale skjermer

“Gamle” arbeidsformer har mye for seg, som tavla som kan brukes til idedugnad, tankekart og andre kreative prosesser. Interaktive tavler og software hvor du kan kombinere skjermbildet fra en PC med ei tavle man kan skrive på kan gi nye muligheter.

- Nå har teknologien tatt dette enda et steg lengre, og møtedeltakere i et nettmøte kan faktisk følge med på og gi sine bidrag til den samme «tavla» fra hver sin enhet. Det er bare ett eksempel på at mulighetene er snart større enn du kan forestille deg. Derfor er det viktig å innhente gode råd før du investerer i utstyr til den digitale arbeidsplassen, understreker Magnusson.


Med interaktive skjermer kan du lagre arbeidet ditt enkelt og greit.