Fleksible arbeidsdager med mobile arbeidsverktøy

Kontoret i lomma er en mye brukt metafor, men med moderne enheter, skybaserte lagringstjenester og samhandlingsverktøy som Office 365, har vi aldri vært nærmere sannheten. Uansett hvor du er, kan du alltid få gjort jobben.

En hub for samarbeid

Med Office 365 som arbeidsverktøy, gjerne kombinert med 4G-løsninger, er du «på» uansett hvor. Og med gode programmer for samhandling gir det bedriftene en helt annen effektivitet og mulighet for å arbeide i team på tvers i organisasjonen. All informasjon er alltid tilgjengelig for alle.

Kostnadsbesparende

Tidligere var reise ofte tapt inntjening, vi var tross alt opptatt med å reise. Nå kan vi arbeide effektivt på reise, eller aller helst; vi kan droppe hele reisa. Med konferanse- og samhandlingsløsninger som Microsoft Teams kan vi arbeide like effektivt uten fysisk å sitte sammen. Slik sparer du tid og penger, for ikke å snakke om miljøet. Enkelte vil også påberope at vi faktisk arbeider mer effektivt og konsentrert via skjerm enn fysiske møter.

Tilgjengelighet

Kjernen i det mobile kontoret er at de ansatte må kunne være online der de er, altså at de har enheter som gjør det enkelt og effektivt å arbeide på tvers. I tillegg må systemene og rutinene i bedriften støtte opp under denne form for arbeidsprosess. Noen bedrifter sakker akterut, det kreves at man har en ledelse som iverksetter en IT-strategi som muliggjør denne arbeidsformen. Medarbeidere i små bedrifter er like mye på farten som større bedrifter, og uten moderne, mobile IT-løsninger betyr det fort at viktige oppgaver blir utsatt. Med dagens mobile løsninger for samhandling er dette problemet en saga blott.

Vi bidrar til effektive arbeidsplasser, vi bistår med implementering og effektiv utnyttelse av systemer for samhandling.