Gjør din bedrift sikrere og mer effektiv – fire tips om investering i ny teknologi

For å løfte bedriften din med tanke på sikkerhet og effektivitet, kan ny teknologi være det du trenger. Men sørg for å gå en runde med gode rådgivere før du investerer. Da sørger vi for å velge løsninger som passer dine behov. Eller vi finner ut at ny bruk av det dere allerede har er svaret.

- Å ha en posisjon i den digitale delen av forretningsverden og å forstå hvordan teknologi påvirker bedriftens fremtid er en vesentlig konkurransefaktor. Da må bedriften din utnytte eksisterende teknologi og vite når man bør investere i ny. Som bedriftsleder må du ikke kunne alt, men du må kunne vite hvor du skal søke kunnskap for å ta riktige beslutninger, påpeker Jogrim Ristebråten, rådgiver i Lindbak IT.

Ristebråten har fire tips for hva bedriftsledelsen bør tenke over ved adopsjon av teknologi.

1. Ny teknologi frigjør arbeidskraft

- «Ny teknologi» kan være så mye. Noe av det handler om å automatisere prosesser som godt betalte medarbeidere ellers vil bruke unødvendig mye tid på. Hos oss i Lindbak IT har vi for eksempel investert i automatisk fakturering. Med det frigjør vi betydelige menneskelige og kostnadsmessige ressurser, forklarer Ristebråten.

Bildetekst: Fakturering kan være en tjeneste du sparer mye arbeid på å automatisere. Sørg for å søke råd om hvilke systemer som kan funke bra for din bedrift.

2. Teknologi er forsikring

- Så har vi mye av IT-løsninger som handler om sikkerhet. Det å sikre bedriften mot angrep, og det å sikre verdifull informasjon hvis man likevel skulle bli angrepet, er helt essensielt. For mange bedrifter er det ikke utstyret eller det man produserer som utgjør verdien på bedriften, men informasjonen de sitter på. Hvis informasjonen og dataene forsvinner, ser vi at mange bedrifter sliter stort i ettertid, påpeker Ristebråten.

Les mer om Lindbak Total

3. Søk råd før du kjøper

Blant mange avgjørelser må bedriftsledelsen ta stilling til hva slags utstyr bedriften skal bruke på IT-siden. Da er det lett å ønske seg noe man kanskje ikke har bruk for.

- Vi opplever noen ganger at bedrifter vil ha en løsning fordi de vet det har funket bra for andre. Da kan du risikere å kjøpe noe som du ikke har bruk for, eller som bedriften din ikke har kompetanse til å benytte seg av. Vårt råd er å heller bruke noen kroner på rådgivning først, slik at det du anskaffer deg faktisk dekker behovet og passer til forutsetningene, sier Jogrim Ristebråten som også peker på at det slett ikke er alltid bedriften trenger å kjøpe nytt i det hele tatt.


Søk råd når du vil kartlegge og løse nye behov for teknologi, er Jogrim Ristebråtens klare råd.

-Ofte har bedrifter allerede tilgjengelig løsninger som de betaler for, men som de ikke vet at de har tilgang til. En god rådgiver kan avdekke disse mulighetene som jo er det absolutt enkleste og rimeligste grepet for en bedrift, påpeker Ristebråten.

4. Gjør det du er best på, og la andre gjør de er best på

I små og mellomstore bedrifter er det ikke sikkert at IT-ansvarlig kun har IT å tenke på. Ofte er det bedriftslederen selv som har den rollen.

- Som leder er det du som må stake ut kursen og ta overordnede avgjørelser. En av de avgjørelsene er hva du og dine ansatte skal bruke tida si på. Det er tilsynelatende billigere å gjøre ting selv, men hvis man ser på de timene som går med til det, blir regnestykket annerledes, sier Ristebråten og tar Microsoft Office 365 som eksempel, hvor det totalt er flere titalls oppdateringer hver måned på de ulike programmene.

Bruk rådgivere før du investerer i ny teknologi. Kanskje har du allerede løsningen du trenger uten å være klar over det. Ett eksempel er Microsoft 365 (tidligere Office 365) i Business-utgave som inneholder et stort utvalg verktøy som ikke alle kjenner til.

- Både for den enkelte bedrift og rent samfunnsøkonomisk blir det mye bortkastede ressurser hvis alle skal sitte på hver sin tue og finne ut av ting de ikke har som fagfelt. I Lindbak IT gjør vi det vi kan best, og så søker vi hjelp utenfra til andre støttefunksjoner. Det er vårt beste råd til andre bedrifter også, sier Jogrim Ristebråten.