Lindbak IT og Kreativ data slår seg sammen

Fra venstre: Svein Karlsen, Mats Thorvaldsen, Bjørn Arild Amundsen og Even Kyseth
Fra venstre: Svein Karlsen, Mats Thorvaldsen, Bjørn Arild Amundsen og Even Kyseth.

Lindbak IT og Kreativ data slår seg sammen og blir en av Innlandets ledende leverandører innen IT-drift og digital sikkerhet. Etter sammenslåingen blir Lindbak IT og Kreativ Data ett felles selskap under navnet Lindbak IT. Selskapet vil etter sammenslåingen ha 22 ansatte og hovedkontor i Ringvegen 16 i Gjøvik.

De to selskapene har kompetanse som utfyller hverandre godt og dette er en svært god løsning sett fra et kundeperspektiv. Kreativ Data har vært en velrenommert og kjent aktør i markedet i over 20 år. Denne lange og stolte historien vil vi også videreføre i høyeste grad, gjennom sammenslåingen med Lindbak IT.

Vårt mål er å sikre en bekymringsfri IT-hverdag og skape trygghet lokalt for våre kunder. En stadig større del av arbeidshverdagen blir digital, og det kan være vanskelig å være oppdatert på alle tekniske løsninger og oppdateringer til enhver tid. Stadige nye krav til sikkerhet og sikring av kundeinformasjon gjør at mange heller setter bort IT-drift. Dette frigjør mye tid og ressurser som dere heller kan bruke på utvikling av sin egen virksomhet. I tillegg til drift av løsninger stiller Lindbak IT opp med råd og løsninger som styrker bedriftens utvikling.

Lindbak-konsernet har klare ambisjoner om videre vekst i Norge innen leveranser av utstyr og tjenester i IT-markedet, og etter denne sammenslåingen blir vi et av Innlandets største IT-selskaper.

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Mats Thorvaldsen, daglig leder Lindbak IT (tlf. 416 46 202)

Svein Karlsen, daglig leder Kreativ Data (tlf. 930 85 777)

Even Kyseth, styreleder Lindbak IT, tlf. 913 37 881

Om Lindbak IT

Lindbak IT betjener SMB-markedet innenfor IT-drift, nettverk, lagring, hardware og sikkerhet. Med kontinuerlig overvåkning og førstelinje er våre kunder alltid trygge, og er sikret forutsigbarhet både på drift og kostnader. Lindbak IT er Helsenett-godkjent og drifter løsninger i skyen og eget datasenter, og onsite med lokal tilstedeværelse. Selskapet er godkjent lærlingebedrift og sertifisert Miljøfyrtårn.

Lindbak IT eies av

- Lindbak-konsernet i Trondheim - 51%
- Thorvaldsen-gruppen fra Gjøvik - 39%
- CSG Holding fra Gjøvik - 10%.