Teknologi er et topplederansvar

Teknologi er et topplederansvar på lik linje som strategi, budsjett og organisasjonsutvikling. Å ha en posisjon i den digitale delen av forretningsverden, og å forstå hvordan teknologi påvirker bedriftens fremtid er ikke lenger kjekt å ha, men selve grunnlaget for forretningsdrift og en vesentlig konkurransefaktor.

Teknologi kan benyttes som tekniske hjelpemidler eller som nye produkter og tjenester. Vi kan bruke teknologi for å utvikle våre produksjonsprosesser eller i kommunikasjon og salg. Uansett formål så handler det om hva maskiner kan gjøre bedre enn mennesker, og at det er produkter og løsninger som er meningsfulle, nyttige og relevante for sluttbruker – og dermed lønnsomme for deg.

Drift, lagring, sikkerhet, AI, regnskap, CRM eller ERP, det er nok å holde oversikten over. Ny teknologi skaper ny kundeadferd og vi som nordmenn ligger i verdenstoppen når det kommer til privat bruk av teknologi, hvis din bransje ikke evner å tilpasse seg denne virkeligheten vil dere merke konsekvensen.

Digitalisering handler hovedsakelig om mennesker og endring i adferd som bidrar til nye tjenester og forretningsmodeller, minst av alt om teknologi isolert sett. I Lindbak IT fletter vi sammen teknologi og mennesker.

Kontakt oss for å se hvordan effektiv bruk teknologi kan forbedre hverdagen for din bedrift.