Se opptak fra webinar: Sikkerhet i skyen og sikkerhet i anskaffelser

Skyreise på 1-2-3

Ni av 10 kunder vi kontakter, tror i utgangspunktet at de er godt beskyttet mot datatyveri, uten at de faktisk er det. Gjelder dette også deg?

I vårt gratis webinar “Skyreise på 1-2-3” får du lære mer om

  • hvorfor er det viktig å ha en god strategi bak anskaffelser av IT-tjenester
  • hvordan går du frem for å gjennomføre trygge anskaffelser.

Sikkerheten i skytjenester blir stadig bedre og mer avansert. Mange tror også at sikkerheten ivaretas og vedlikeholdes automatisk - av en partner eller en produsent - når man kjøper en skytjeneste.

Denne oppfatningen er imidlertid feil, og kan gi store konsekvenser.

For at dine dokumenter og data skal ha den optimale sikkerheten, må du enten inngå en avtale om løpende vedlikehold, eller du må vedlikeholde den selv. Akkurat som med en lokal server.

Gjennom en sikkerhetsrevisjon av virksomheten din, vil vi både avdekke sikkerheten, kartlegge behovet og foreslå aktuelle sikkerhetstiltak.

Foredragsholdere:
Bjørnar Aassveen – Konsulent
Mats Thorvaldsen – Daglig leder


SE OPPTAK AV WEBINARET HER