Kaffe gir god helse – en gladsak for de kaffetørste!

Kaffe er for mange oppskriften på en god start på dagen og et selvskrevent tilbehør på kontorpulten. Ny forskning viser også at kaffe er bra for helsen. Men hvor mye kan du drikke før nok er nok?

Kaffe kan beskytte mot hjertesykdom

Tidligere fikk mennesker med hjerteflimmer ofte beskjed om å holde seg unna koffein, siden man antok at stoffet kunne øke risikoen for rytmeforstyrrelser.

Flere studier i nyere tid har derimot pekt på at det ikke finnes noen slik effekt. Et team av australske forskere har gått igjennom forskningen og konkludert med at kaffe er trygt – og kan til og med se ut til å beskytte mot hjerteflimmer (Forskning.no).

Resultatene de kom fram til virket samstemte. Selv store mengder kaffe – opptil ti kopper om dagen – ser ikke ut til å ha noen negativ effekt på hjerterytmen.

Dette er også i tråd med informasjon fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke publisert på nett i 2015.

Den nye forskningen viser at koffeinet faktisk hjelper til med å blokkere et stoff kalt adenosin, som kan være med på å utløse atrieflimmer.

Tre til fire kopper – Både trygt og sunt

Det er ikke slik at jo mer kaffe du drikker, jo sunnere er det. Den mest positive effekten får man ved å drikke tre til fire kopper kaffe om dagen. Dette er altså både trygt og helsebringende.

Motvirker betennelse

Kaffe og andre koffeinholdige drikker kan motvirke sykdommer som ofte kommer med alderen. I følge forskning.no slo tidsskriftet Nature Medicine i 2014 fast at kaffe forlenger livet.

En metastudie fra 1966-2014 viste at normalt konsum også har en forebyggende effekt mot Alzheimer, Parkinsons og diabetes type 2.

En kafferapport fra det danske Vidensråd for Forebyggelse, som samler all forskning på forbindelser mellom kaffe og en rekke viktige folkesykdommer, viste til samme konklusjon:

  • Risiko for å utvikle type 2-diabetes og Parkinsons sykdom er hele 25 prosent lavere.
  • Risikoen for blodpropp og blødning i hjernen blir 10 prosent lavere.
  • Det er også en gunstig effekt på Alzheimers og depresjon.

Studien viste at koffein ser ut til å motvirke betennelsesprosesser assosiert med aldring. Oppdagelsen kom etter at forskerne analyserte blodprøver fra 100 amerikanske testpersoner, både unge og gamle.

De som drakk kaffe i en «moderat mengde», hadde et vesentlig lavere betennelsesnivå. Kroppen blir mer betent med alderen, som kan føre til blant annet alzheimer og hjerte- og karsykdommer.

Koffein ser altså ut til å dempe betennelsen, skriver forskerne i studien publisert på Videnskab.dk.

Her finner du en innkjøpsveiledning for kaffe på kontoret

Positive antioksidanter

I følge en doktorgrad av Kristin F. Enga (UiT), om hvorvidt kaffe og nedstemthet påvirker risikoen for blodpropp, var konklusjonen at personer som drikker kaffe daglig har 30 prosent lavere risiko for blodpropp sammenlignet med de som ikke drikker kaffe (Kilde: Forskning.no).

Forskningen til Enga baserte seg på Tromsø-undersøkelsen der 27 000 personer mellom 25 og 97 år deltok.

Kaffekonsumet ble selvrapportert, og personene i undersøkelsen ble fulgt i ti år. Det var ikke tatt høyde for effekten av melk- og sukkerinnholdet i mange av dagens kaffetyper.

Antioksidanter i kaffen kan ha en positiv virkning på blodplater, karvegg og blodets evne til å koagulere, forklarer Enga.

Individuelle forskjeller

På grunn av individuelle forskjeller skal man allikevel være varsom med inntaket hvis man opplever hjerterytmeforstyrrelser, har angst, er gravid eller får for lite kalsium med maten.

Gravide bør drikke maks tre kopper kaffe om dagen og større forbruk kan være skadelig for graviditeten.

For personer med lavt kalsiuminntak kan koffein være en dårlig idé fordi den øker kalkutskillelsen i urinen og kan derfor være med på å øke risiko for beinbrudd og beinskjørhet.

Velg filtervarianter om du har høyt kolesterol

Enhver kaffenyter vil si seg enig i at det er stor forskjell på presskannekaffe, espresso, kokekaffe, filterkaffe eller pulverkaffe.

Aldri har vi hatt så mange ulike måter å drikke kaffe på som nå. ”Nye” tilberedningsmåter som helautomatiske maskiner, og kapselmaskiner har etablert et godt fotfeste.

Fra tid til annen blir kaffe trukket fram som kilde til økt kolesterol og dermed fremstilt som et helseproblem. Dette fører til en del misforståelser og nyere forskning viser altså det motsatte.

Vi drikker like mye som før, og samtidig går forekomsten av hjertekarsykdommer ned.

Når det gjelder kolesterolnivå, er tilberednings- og bryggemetoden de viktigste faktorene å ta hensyn til.

Kaffe inneholder ikke kolesterol, men kaffebønner inneholder fettstoffer som cafestol og kahweol. Disse frigjøres når det varme vannet kommer i direkte kontakt med de malte kaffebønnene.

Disse stoffene kan ha innvirkning på kolesterolnivået i blodet (Kilde: Helsedirektoratet og Matportalen.no).

Dersom kolesterolnivået ikke er forhøyet, er det ingen helsemessig grunn til at man skal legge om sine vaner. Men er du i risikosonen for høyt kolesterol bør du du legge om til filtrert kaffe.

Når kaffen filtreres med et papirfilter i en trakter, slipper så og si ingen av fettstoffene cafestol og kahweol igjennom. Pulverkaffe er blitt filtrert før frysetørkingen. Traktekaffe og pulverkaffe er derfor ufarlig når det gjelder kolesterol.

Eksempel på ufiltrert kaffe er kokekaffe, espresso og presskannekaffe. Her blir ikke fettstoffene filtrert bort og derfor vil de som av medisinske årsaker må redusere kolesterolnivået, gjerne bli anbefalt å gå over til filtrert kaffe. Espresso er en bryggemetode hvor varmt vann presses gjennom malt kaffe under trykk.

På arbeidsplasser er det populært med en-kopps automater eller såkalte friskbryggere. Det kan være smart med løsninger som ivaretar begge deler.

Drikk kaffe med god samvittighet

Forskerne trekker altså fram det rike antioksidantnivået, evnen til å beskytte ugunstig kolesterol (LDL) mot avleiring i blodåreveggen, kaffens hemming av blodproppdannelse, og dens evne til å få blodåreveggene til å holde seg vedlike som gode grunner til å drikke kaffe.

Det ser også ut til at kaffe bidrar til å aktivere cellenes eget antioksidantforsvar (O’Keefe 2013) og å beskytte mot hjertesykdommer.

Med andre ord, her er det bare å nyte kaffe med god samvittighet.

Del gjerne denne artikkelen med en kaffetørst kollega!