Lindbak kaffetjeneste

LINDBAK KAFFETJENESTE

Vi introduserer konseptet LINDBAK KAFFETJENESTE. Få en fast pris pr. kg kaffe som inkluderer både maskin og kaffe. Velg abonnement etter behov. Her beregnes et volum ut fra hvor mange kopper kaffe som drikkes pr. måned. Dere får en fast pris å forholde dere til og vi forplikter oss til å sikre at dere hele tiden har kaffe av beste kvalitet og utstyr som fungerer slik det skal.

Abonnementet kan justeres om behovene endres. Foruten daglig vedlikehold er Lindbak ansvarlig for all service og vedlikehold samt levering av kaffe til fastsatte intervaller, uten at dere trenger å bestille eller tilkalle oss. Vi har som målsetning at våre kunder kan fokusere på det som er viktigst – å skape verdier.

Lindbak leverer kun kaffe av høyeste kvalitet. Kom innom oss og smak forskjellen!

Formålet med Lindbak Kaffetjeneste er å tilby våre kunder en komplett pakke som inkluderer kaffemaskin og kaffe i en enkel månedspris/pris pr. kg kaffe.

Dette gir kunden en mer forutsigbar kostnad og en pakke hvor det er lett å tilpasse månedskostnad ut fra behov samt at løsningen enkelt kan endres hvis behovet endrer seg.

Man velger først om man vil ha en enkel eller avansert kaffemaskin. Deretter velger man det nivået man ønsker på abonnement. Det er det hele.

Etter å ha signert avtale på valgt abonnement så vil Lindbak levere utstyr, koble dette opp hos kunde, tilpasse smaken til kunden og gi opplæring. Dette er inkludert i prisen og en del av vår service for å sikre at alle våre kunder er fornøyde med sin løsning. Opplegg av vannuttak i kundens lokaler er ikke inkludert i pris og må utføres av rørlegger.

AUTOMATISK LEVERING AV KAFFE

Med et fast intervall vil kunden bli besøkt av Lindbak hvor vi kommer innom for å levere kaffe og andre ingredienser/vedlikeholdsartikler som kunden måtte ha behov for. Intervallet mellom hvert besøk settes i henhold til forbruk, men ikke sjeldnere enn en gang per kvartal. Dette skal sikre at kunden til enhver tid har tilstrekkelig med forbruksmateriell for å sikre drift av maskin og er fornøyd med kvalitet og produkt.

VILKÅR

GARANTI

På hver maskin medfølger det ett års fabrikkgaranti. Utvidet garanti og utvidet serviceavtale kan kjøpes som et tillegg til abonnement. Se prisliste opsjoner.

ANGRERETT

Skulle du mot formodning ikke være fornøyd har man muligheten til å angre på avtalen innen de første 14 dagene man har hatt utstyret. I så tilfelle vil en av våre teknikere komme ut, demontere maskinen og ta den i retur. Kunden blir så kun fakturert for de ingredienser og varer som er forbrukt i perioden de hadde maskinen. Dette forutsetter at maskinen er i den stand den ble plassert ut og ved eventuell reise utover 20km vil det bli fakturert reisekostnad.

ANDRE PRODUKTER

Andre produkter utover den kaffen som er inkludert i abonnement, blir fakturert i henhold til gjeldende prisliste. (For eksempel kakao, melkepulver, te etc) Skulle forbruket for kaffe være over det nivået som er i abonnementet vil ekstra kaffe faktureres til avtalepris.

FAKTURERING

Alle avtaler faktureres forskuddsvis per kvartal. Det leveres inntil det antall kg kaffe som står i avtalen. Om man har et lavere forbruk kan man endre abonnementsnivå slik at den stemmer overens med forbruket. En endring av abonnementsnivå kan gjøres når som helst i avtaleperioden og vil tre i kraft etter påfølgende kvartal. Man kan kun endre nivå innenfor de abonnementene som tilhører valgt kaffemaskin.

Det minste nivået er å anse som minimum og vil bli fakturert som minstebeløp uansett forbruk. Avtalene har en løpetid på 60 mnd og fornyes automatisk for ett år hvis den ikke sies opp senest tre måneder før hovedforfall. Betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager, dersom annet ikke er avtalt. Alle priser er oppgitt eks mva. Etablerings- og fakturaomkostninger tilkommer.

INSTALLASJON

Installasjon av tekniker er inkludert i pris. Det dekkes inntil to arbeidstimer for den tid det tar å koble maskinen til vannettet, testing og opplæring av superbruker. (Kan være en gruppe inntil seks personer.) Tidsbruk utover to timer faktureres i henhold til gjeldende satser.

For maskiner som skal kobles på vannett, må det være tilgjengelig ¾ toms vannkobling og strømuttak ikke lengre enn 1,5 meter fra maskin. Vannuttak skal være utstyrt med stoppkran lett tilgjengelig for tekniker. Det er også lovpålagt med elektronisk vannstopp. Om kunde ikke har dette fra før kan det leveres av Lindbak mot et vederlag.

Reise utover 20 km faktureres i henhold til gjeldende prisliste.

LEVERINGSTID

Standard leveringstid er ca to til tre uker.

FORBEHOLD

Avtale forutsetter at kunden består en kredittsjekk.