Lindbak Agder blogg

Møblering og ergonomi på kontoret

"(..)Når det kommer til møblering, å er det mer enn det estetiske som er viktig"

Les mer om hvordan man skal innrede kontoret sitt, med fokus på ergonomi.

Gjør riktig fargevalg i lokalene dine

Enkelte farger kan gjøre oss stresset, urolige og føre til mistrivsel.

Les mer om hvordan de enkelte fargene kan påvirke ditt humør.

Clean desk?

Les mine beste tips til hvordan du skal holde det ryddig og oversiktlig rundt deg på kontoret.

Fanget av tidstyver

Er du kjent med de såkalt "tidstyvene"
I Lindbak Rogaland jobber vi for å unngå tidstyver, slik at vi effektivt kan levere til våre kunder.