Guide: Hvordan optimalisere skjermstørrelse i møterom

Plassering og størrelse av skjerm i møterom er viktig for å gi en optimal brukeropplevelse. Dersom møterommet skal brukes som arbeidsstasjon for tekniske tegninger eller annet detaljarbeid bør skjermene stå nærmere enn dersom det kun er PowerPoint-presentasjoner eller filmer som skal vises.

Visning av film og de fleste PowerPoint-presentasjoner vil tåle avstander opp mot maks, mens grafikk med høy oppløsning og mange detaljer vil kreve at man ikke overstiger den optimale avstanden i noen særlig grad. Det finnes ingen fasit, men her er en tabell som kan fungere som en god tommelfingerregel:

Eksempler på avstand i forhold til ulike skjermstørrelser:

84" optimal max-avstand ved visning av små detaljer f.eks. tekniske tegninger – ca. 425 cm
84" optimal max-avstand ved visning av f.eks. powerpoint og film – ca. 850 cm

75" optimal max-avstand ved visning av små detaljer f.eks. tekniske tegninger – ca. 375 cm
75" optimal optimal max-avstand ved visning av f.eks. powerpoint og film – ca. 750 cm

70" optimal max-avstand ved visning av små detaljer f.eks. tekniske tegninger – ca. 350 cm
70" optimal max-avstand ved visning av f.eks. powerpoint og film – ca. 700 cm

65" optimal max-avstand ved visning av små detaljer f.eks. tekniske tegninger – ca. 325 cm
65" optimal max-avstand ved visning av f.eks. powerpoint og film – ca. 650 cm

55" optimal max-avstand ved visning av små detaljer f.eks. tekniske tegninger – ca. 275 cm
55" optimal max-avstand ved visning av f.eks. powerpoint og film – ca. 550 cm

Desto høyere oppløsning man velger å bruke desto mindre blir skrift og ikoner. Ved bruk av høy oppløsning bør man derfor undersøke hvilken skalering som er brukt i operativsystemet, og eventuelt endre denne, slik at ikon, menyelementer og tekster får god lesbarhet.

En av fordelene ved å velge en touch-skjerm i møterommet, er at det er enkelt å zoome, slik at selv de som sitter lengst unna kan se detaljer, for eksempel i et regneark.

Kilde: Scandec systemer