Miljødokumentasjon som verktøy for å gjøre grønnere innkjøp

Bærekraft for oss i Lindbak handler om å legge til rette for miljøvennlige valg, gjennom å arbeide for at produkter og tjenester vi tilbyr skal føre til stadig mindre fotavtrykk fra vår virksomhet. Gode valg gjøres enkelt ved å velge produkter som kommer med relevant og troverdig miljødokumentasjon. Men hva inneholder de ulike typene miljødokumentasjon, og hvilke skal du stole på?

Les mer om vårt bærekraftige utviklingsarbeid


Jungelen av miljøsystemer, -sertifiseringer, -merker og -deklarasjoner er stor, og kan virke utfordrende å få taket på. Noen sertifiserer at produktet er godkjent etter et gitt kriteriesett med en rekke forskjellige krav. Noen viser miljøprestasjon i form av tall for ulike miljøparametere. Noen tar for seg hele livssyklusen til et produkt, mens andre omhandler kun en bestanddel eller en råvare. Atter andre dokumenterer at selve bedriften/produksjonen følger en standard for miljøstyring. Du har sikkert hørt om flere disse formene for dokumentasjon, men vet du egentlig hva de faktisk innebærer?

Miljødokumentasjon som suksessfaktor

Troverdig miljødokumentasjon og tilhørende standarder har to primære formål. De skal gjøre innkjøpere og forbrukere i stand til å ta miljøvennlige valg tryggere, raskere og smartere. Og de skal gi produsentene og leverandørene kompass å navigere etter for best mulig å innrette sine virksomheter i bærekraftig retning.

I Lindbak er vi overbevist om at morgendagens næringsliv må være et bærekraftig næringsliv. Framtidas vinnere er de aktørene som utvikler og produserer produkter og tjenester som forener et globalt samfunns- og miljøansvar med egen lønnsomhet. Bærekraft er konkurransekraft.

Miljødokumentasjon for møbler og møbelproduksjon

Miljødokumentasjon gjøres både på produkt, på råvaredeler og på leverandørnivå. Her er det viktig å vite hvordan man skal navigere. Denne inndelingen gjenspeiler essensen av det produsenter, leverandører og innkjøpere vektlegger:

1) DOKUMENTASJON PÅ PRODUKTNIVÅ

På produktnivå snakker vi om miljømerker, miljødeklarasjoner, tekniske kvalitetsstandarder og dokumentasjon som kun dekker et materiale eller en komponent av produktet.

a) MILJØMERKER

Miljømerker type I dokumenterer at et produkt eller en tjeneste oppfyller spesifikke miljøkrav utformet av den respektive merkeordning. Det vil si at de både ser på råvarer, produksjon, emballasje, hvordan produktene brukes, hvordan de kan resirkuleres, gjenbrukes og håndteres som avfall. Samtidig tar merkene høyde for de spesielle miljøproblemene som kan oppstå innen en produktgruppe når det gjelder klima, kjemikalier, ansvarlig bruk av ressurser og bevaring av naturmangfold.

Miljøkravene fra merke til merke er ikke identiske. Men likt for alle miljømerker som kvalifiserer til type I er at de utvikles iht. standarden ISO 14024. Dette innebærer blant annet at:

  • Merkene er frivillige
  • Miljøkravene utvikles i åpenhet og ligger tilgjengelig for alle
  • Miljøkravene er basert på vurderinger av livssyklus og dekker mange ulike faktorer samtidig
  • Miljøkravene skjerpes jevnlig
  • Kostnadene ved sertifisering skal være kjente
  • Merkene sertifiseres av uavhengig tredjepart
Miljømerker i denne kategorien er f.eks. Svanemerket, EU Ecolabel, Möbelfakta, Blå Engel m.fl.


Les mer om Miljømerker type I her


b) MILJØDEKLARASJONER

Et eksempel på miljøvaredeklarasjoner er EPD (Environmental Product Declaration). EPD er en måte å standardisere og systematisere tall for ulike miljø- og klimaparametere på en objektiv måte, slik som CO2-ekvivalenter, energiforbruk og resirkulerte materialer. Tallene brukes til å gi en forståelse av hvilken miljøbelastning et produkt gir. Dette er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste, på en standardisert og objektiv måte. Deklarasjonen er iht. ISO 14025 standard og som objektiv og tallbasert miljøinformasjon kvalifiserer den til type III dokumentasjon.

Les mer om standardiserte EPD deklarasjoner her


c) MILJØDOKUMENTASJON PÅ EN DEL ELLER MATERIALE I ET PRODUKT

Andre merker innebærer dokumentasjon som kun dekker et materiale eller en komponent. Et eksempel på dette er FSC-merket - et råvaremerke for bærekraftig treverk som omfatter både biologisk mangfold, bærekraft og sosiale aspekter. Et annet eksempel er Oeko-Tex®, som garanterer at hver tråd, knapp og annet tilbehør i en tekstilartikkel er testet for skadelige stoffer og derfor er ufarlig for menneskers helse.d) TEKNISKE STANDARDER

Teknisk standarder innebærer fysisk testing av møbelprodukter i laboratorium. Disse testene er et objektivt system for dokumentert kvalitet og lang levetid, som man er internasjonalt omforent om.

Les mer om tekniske kvalitetsstandarder


2) DOKUMENTASJON FOR VIRKSOMHETEN/PRODUKSJONEN

Et miljøledelsessystem er en metode som beskriver hvordan en virksomhet gjennomfører, leder, måler og begrenser miljøpåvirkning, for å sikre høy miljøstandard i virksomheten. På produsentnivå er det særlig to viktige miljøledelsessystemer:

  • Miljøfyrtårn - norsk system
  • ISO 14001 – internasjonal standard

Les mer om Miljøledelsessystemer her


Bærekraft, norsk design & Interiør

Fora ReForm - Gir originale Fora Form produkter nytt liv

Bærekraft, norsk design & Interiør

Skap som skaper muligheter fra Aarsland

Bærekraft, norsk design & Interiør

Rewo lager produkter av overskuddsmaterialer

Bærekraft & Resirkulerte materialer

Produkter av resirkulerte materialer

kaffe, Bærekraft & Rettferdig handel

Rettferdig kaffe fra Cemo

miljø, etisk handel, Bærekraft & Samfunnsansvar

Anstendige arbeids- og miljøforhold hos vår sømleverandør i Romania

Bærekraft & etisk handel

ETISKE RETNINGSLINJER I LINDBAK

norsk design, kortreist, Smarte valg, Bærekraft & Trender

Norsk design - Lokalt er smart

Bærekraftige løsninger - God kvalitet og trygg levering